Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi İçeriği:

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000) Temel Eğitimi; ISO 22000 Temel kavramların açıklanması,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000) Temel Eğitimi; ISO 22000 standardı maddelerinin detaylı açıklanması,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000) Temel Eğitimi; ISO 22000 standardı için sistem dokümantasyon şartlarının açıklanması,
 • Gıda Güvenliği Politikası,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000) Temel Eğitimi; Ön Gereksinim Programları (OGP) ,
 • Gıda Güvenliği Ekibi,
 • Akış Şemaları,
 • Hammadde ve Ürün Tanımlarının Oluşturulması,
 • Alerjenler,
 • Potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve sınıflandırılması,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000) Temel Eğitimi; Tehlike analizleri ve değerlendirme metodolojisi,
 • Potansiyel tehlikeler için takip yöntemlerinin belirlenmesi,
 • Kontrol noktalarının (CP) Tanımlanması,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000) Temel Eğitimi; Operasyonel ön gereksinim programlarının (OOGP) oluşturulması,
 • Kritik Kontrol Noktalarının (CCP) Tanımlanması,
 • Kritik Limitlerin Belirlenmesi,
 • KKN izleme sistemlerinin belirlenmesi
 • HACCP Planının oluşturulması
 • İzlenebilirlik Sistemi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000) Temel Eğitimi; Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,
 • Gıda mevzuatlarının genel tanıtımı ve ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilişkisi  
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

 

Eğitimin Amacı:

Standardın anlatımı, yorumlanması; örnek uygulamalar, senaryolar ve grup çalışmaları ile ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin kuruluşlarda nasıl kurulacağı ve nasıl işletileceği/iyileştirileceği ile ilgili detaylı bilgilerin verilmesi. Gıda güvenliği yönetim sistemlerini kurmak isteyen, Mevcut gıda güvenliği yönetim sistemini iyileştirmek ve ISO 22000 geçişini sağlamak isteyen, Gıda güvenliği yönetim sistemi içindeki rolünü anlamak ve geliştirmek isteyen katılımcılara yöneliktir.

ISO 22000 sisteminin HACCP sisteminden farklılığının anlaşılmasını sağlamak : ISO 22000 HACCP 'den farklı olarak tamamen firma dışı uzmanlarca geliştirilmiş gıda güvenliği yönetim sisteminin ( HACCP plan ve ön koşul programlarının ) uygulanmasına doğrulama faaliyetlerinin tümünün veya bir kısmının firma dışı uzmanlarca yapılmasına imkan verilmektedir.

Gıda firmasının risk oranın nasıl belirleneceğinin sunumu : Örneğin; Baharat üreticilerinde en büyük risk mikotoksin, mikrobiyal, kimyasal ve fiziksel kontaminasyonlardır.

Alerjen ve alerjen Analizleri hakkında geniş kapsamlı bilginin sunumu : HACCP standartlarında allerjen kontrolü genellikle açık olarak talep edilmezken ISO22000'nin şartlarından birisidir.

Uluslar arası standartlar ve bunların uygulanması ve kontrolü ile ilgili bilginin sağlanması : ISO 22000 ayrıca Codex Alimenteus tarafından yayınlanan genel gıda hijyen kuralları ile sektöre özgü iyi üretim uygulamalarına atıf yapmaktadır.

ISO 22000 Standardında İletişim Kurallarının Açıkça Anlatılması : GGYS'nin kurulması uygulanması güncellenmesi için iç iletişim yanında dış iletişimin şartı getirilmiştir.

Tehlike ve Tehlike Analizleri ve Ön Koşul Programlarının Sunumu : Tehlikelerin ön koşul programları ve KNN' ler ile kontrol talep edilmektedir.

Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetler : KNN'larında düzeltme ve düzeltici faaliyet talep edilmektedir.ISO9001:2000' deki düzeltme ve düzeltici faaliyet kavramları kullanılmaktadır.

Tehlike Değerlendirmesi ( Kimyasal, Fiziksel, Mikrobiyolojik Tanımlamalar ) : Tehlikelerin değerlendirilmesi risk analizi yapılması talep edilmektedir.

Uluslara Arası ve Türk Gıda Kodeksine Uygun Olarak Hammadde ve Yardımcı Madde, Ambalaj Malzemeleri ve Bitmiş Ürün Tanımlamaları ( Tarım Bakanlığı Üretim İzini İçine Alacak Şekilde ve Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Kuralları Tebliğinin Anlatılması : Girdi ve son ürünlerin ürün özelliklerinin formulasyonu orijini içirecek şekilde ayrıntılı tarifini ve düzenli gözden geçirilmesi talep etmektedir.

Doğrulama Faaliyetleri ( Firmanın Kendi İçinde Yaptığı veya Yapacağı Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyoloik Analizlerle Hammadde ve Bitmiş Ürün Doğrulaması. ) : Doğrulama ve geçerli kılma arasındaki fark açıklığı kavuşturulmuştur. Doğrulama planı ve doğrulama sonuçlarının ele alınması talep edilmektedir.

Şüpheli Ürün Kavramının Sunumu : Şüpheli ürün kavramının geliştirmiştir.

Acil Durum Hazırlık ve Müdahale, Acil Durum Planları ve Acil Durum Tatbikatları Hakkında Bilgi : Acil durumlara hazırlık ve müdahaleyi dair şartlar geliştirmiştir.

Geri Çekme : Geri toplama ve geri çağırmayı içeren geri çekme kavramını geliştirmiştir.

Gıda Güvenliği Hedefleri ve Politika Kavramları : Gıda güvenliği politikası yanında gıda güvenliği hedefleri talep etmektedir.

ISO 22000 Standardının Efektif Kurulumu Hakkında Bilginin Verilmesi : ISO 22000 tek başına kurulabilmektedir.ISO 9000'in kullanılması zorunlu değildir. Kolay anlaşılabilmesi için ISO 22000 'in madde yapısı ISO 9001:2008 'e benzetilmiştir. Gıda güvenliği el kitabı hazırlanmasına yönelik açık bir talep bulunmamasına rağmen uygulamada yinede hazırlanması gerekecektir veya ISO 9001:2008 kalite el kitabının içine entegre edilecektir.

Yönetimi gözden geçirme toplantısı gündemi gıda güvenliğine özel konuları içermektedir.

 

ISO 22000 Temel Eğitim İçeriği;

 • ISO 22000 standardında kullanılan temel terimler ve tanımlar 
 • Standart maddelerinin irdelenmesi (Dış İletişim, Düzeltme, Acil Durum Planlama, Operasyonel Ön Gereksinim Programları vb. gibi yeni maddelere ağırlık verilecektir.)  
 • ISO 22000 temel prosedürlerinin irdelenmesi, doküman hazırlama ve kayıt tutma metotları 
 • Yönetimin sorumluluğu (politika, hedefler, iletişim, acil durumlara hazırlık, yönetimin gözden geçirmesi) 
 • Ön Gereksinim Programları ve uygulamaları 
 • Tehlikelerin belirlenmesi 
 • Risk analizi, CCP Belirleme ve Karar Ağacı ile Teyidi, CP Belirleme + Egzersiz 
 • HACCP planının ve OOGP oluşturulması + Egzersiz 
 • Sistemin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi + Egzersiz

 

Katılımcı Profili;

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemi’ ni planlamak, kurmak ve uygulamakla sorumlu personellerle, Gıda güvenliği konusunda bilgili, her kademe yöneticiler.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1, 2 yada 3 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık