Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Günümüzde bir çok kuruluş çalışmakta oldukları iş ortaklarına çevreye karşı olan sorumluluklarını sormakta ve enerji verimliliklerini nasıl gerçekleştirdiklerini sorgulamaktadır. Bununla beraber ülkeler enerji tüketimini azaltmak için ve enerji temininin sürekliliğini sağlamak için ticari kuruluşlara çeşitli zorunlu uygulamalar koymaktadırlar. KALİTÜRK® ISO 50001 Enerji Yönetim Belgesi ile firmaların beklentileri karşısında uygulanan enerji verimliliği sistemini, potansiyelini bir rekabet ortamını ön plana çıkartmaktadır. Uluslar Arası Standartlar Teşkilatının yayınlamış olduğu, ISO 50001 kodlaması ile adlandırdığı uluslararası enerji yönetim sistemi standardıdır. EN16001 gibi bölgesel ve ulusal standartlardan sonra yayımlanan ilk küresel enerji yönetim standardıdır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı tüm enerji türlerini kapsar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı  organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, her işletmeye yani vergi levhası sahiplerine kurulabilir, uygulanabilir ve belgelendirilebilir. Coğrafi, kültürel ya da sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve büyüklükte organizasyonun uygulamasına müsait bir yapıda oluşturulmuştur.

ISO 50001 standardı kuruluşların tamamını iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik eder ve iyi enerji yönetimi ile maliyetlerin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılıklarının belgelendirilmesini sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı kuruluşun yürüttüğü faaliyet, dokümantasyon yapısı, kaynaklar ve ihtiyaçlara göre değişiklikler gösterebilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardizasyon organizasyon tarafından izlenebilirliği sağlanan ve etki altında kalan enerjili kullanımına sahip tüm faaliyetlerde uygulanabilir.

 

ISO 50001 AMACI NEDİR

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardının yorumlanmasını sağlamak.
 • Bu standardın getirdiği yenilikleri özümsemek
 • Mevzuata uyumun sağlanması
 • Çevrenin korunması 
 • Verimli enerji kullanımı kavramlarını anlayabilmek.
 • Şirketlerde Enerji Yönetim Sistemi-ISO 50001 Kurmak için standardın şartlarını anlamak.

 

ISO 50001 KİMLER İÇİNDİR

Enerji kayıplarını ve artan maliyetleri yok etmenin anahtarı enerji tüketiminizi azaltmaktır. Bu yönetim aracı, birinci kademe üreticiden, ürün üreticileri, hizmet üreticileri, hammadde veya katkı maddeleri üreticileri, elektronik ve enerji ürünleri üreticileri, imalatçılar, depocular ve taşımacılar, esnaflara, toptancılara, perakendecilere ve hizmet verenlere kadar herkes tarafından kullanılan, uluslararası tanınan bir sistem olmasına ek olarak, baştan başa bütün endüstrinin kullanabileceği ortak bir çatı sağlamaktadır.

ISO 50001 sertifikası, kuruluşunuzun ENY sistemini etkin bir şekilde uyguladığını iş ortaklarınıza, paydaşlarınıza göstermenizi sağlayacak dolayısıyla Enerji Yönetiminde en iyi uygulamalara uyumuzunu belgeleyecektir.

Standardın, büyüklük ve karmaşıklık gözetmeksizin bu kadar geniş bir kapsama alanı olduğundan dolayı jenerik bir yapıya sahiptir.

 

ISO 50001 FAYDALARI NELERDİR

Uygulamaya koyulan projeler yardımıyla enerji tüketimi azaltılır, enerji tüketiminin azaltılması ile birlikte enerjiden kaynaklanan masraflar kontrol altında tutulur ve azalır. Enerji kullanarak faaliyetlerini yürüten tüm kurum ve kuruluşlar için ISO 50001 temelli bir enerji yönetim sisteminin uygulanmasından fayda sağlayabilir. ISO 50001 sağladığı faylar aşağıda belirtilmektedir.

 • İşletme ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar.
 • Enerji kullanım süresini uzatır.
 • Maliyetin düşürülmesi sağlar.
 • Müşteri beğenisi ve tercihi sağlar.
 • Çevre performansının geliştirir.
 • Yeni enerji kaynaklarına yönlendirir.
 • Çevre duyarlılığını geliştirir.
 • Maliyetlerin azaltılması ile rekabet avantajı sağlar.
 • ISO 9000 / ISO 9001:2008, ISO 14000 / ISO 14001:2004 ve EN 16001 ve Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu mümkündür.
 • Enerji kaynaklarının yönetimi konusunda kılavuzluk eder.
 • Emisyon ve sera gazı azaltma stratejilerindeki taahhütleriyle, 
 • Tedarik zinciri yoluyla enerji verimliliğinin desteklenmesi için çalışma planı oluşturur.
 • Aynı zamanda Sera gazı Emisyonları (GHG) ile ilişkili yerel yükümlülüklere uyumu da kolaylaştırır
 • İsraftan kaynaklanan Ölümsüz Çevre etkisi azaltılır.
 • Emisyon izleme ve gaz salınım takibi sağlar.
 • Enerji bilinci İle İlgili olarak toplum içinde bilinçlenme sağlar.

 

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ KAPSAMI NEDİR

Önsöz

Tanıtım

1 Anlayış

2 Referanslar

3 Terimler ve Tarifler

4. Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikleri

4.1 Genel Gereklilikler

4.2 Yönetimin Sorumluluğu

4.2.1 Genel

4.2.2 Deniz & seyir güvenliği, Sorumluluk ve almaya,

4.3 Enerji Politikası

4.4 PLANLAMA

4.4.1 Genel

4.4.2 Enerji Profili

4.4.3 Enerji Temel Değerleri

4.4.4 Enerji Performans Göstergeleri

4.4.5 Yasal ve Diğer Gereklilikler

4.4.6 Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları

4.5 Uygulama ve Operasyon

4.5.1 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık

4.5.2 Dokümantasyon

4.5.3 Operasyonel Kontrol

4.5.4 İletişim

4.5.5 Dizayn

4.5.6 Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satın alma

4.6 Performans Kontrolü

4.6.1 İzleme, Ölçme ve Analizler

4.6.2 Yasal / Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi

4.6.3 İç Tetkik

4.6.4 Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları

4.6.5 Kayıtların Kontrolü

4.7 Üst Yönetim tarafımdan Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi

4.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri

4.7.2 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları

 

EK A (Bilgilendirme) - Bu Uluslararası Standardın Kullanımına İlişkin Kiavuz Bilgiler

A.1 Genel Gereklilikler

A.2 Yönetimin Sorumluluğu

A.2.1 Genel

A.2.2 Deniz & seyir güvenliği, Sorumluluk ve almaya,

A.3 Enerji Politikası

A.4 PLANLAMA

A.4.1 Genel

A.4.2 Enerji Profili

A.4.3 Enerji Temel Değerleri

A.4.4 Enerji Performans Göstergeleri

A.4.5 Yasal ve Diğer Gereklilikler

A.4.6 Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları

A.5 Uygulama ve Operasyon

A.5.1 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık

A.5.2 Dokümantasyon

A.5.3 Operasyonel Kontrol

A.5.4 İletişim

A.5.5 Dizayn

A.5.6 'Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satın alma

A.6 Performans Kontrolü

A.6.1 İzleme, Ölçme ve Analizler

A.6.2 Yasal / Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi

A.6.3 İç Tetkik

A.6.4 Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları

A.6.5 Kayıtların Kontrolü

A.7 Üst Yönetim tarafımdan Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi

A.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri

A.7.2 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları

 

ISO 50001 BELGESİ NASIL ALINIR

 1. Teklif 
 2. Müracaat 
 3. Doküman Tetkiki 
 4. Denetim Planlama 
 5. Denetim 
 6. Sözleşme 
 7. BELGE YENİLEME: ISO 50001 Belge geçerlilik süresi dolmadan bir iki ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda belgenin denetimi yapılır ve denetimden sonra alınan karara göre belge geçerlilik süresi üç yıl daha uzatılabilir.
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık