Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Sertifika gerektiren ürünlerde farklılıklar vardır. Bizde nasıl TSE ve ISO 9000 şu anda tüm firmalar için gerekli ve rekabet açısından yerine getirilmesi gereken bir görev durumundaysa, Ukrayna'da üretim yapan veya Ukrayna'ya ihracat yapan herhangi bir üreticinin de yerine getirmesi gereken bir zorunluluktur. KALİTÜRK® Sektördeki tecrübemizin, GOST-K, GOST-R, UKR-SEPRO, Rusya Kalite Belgesi ve Rusya Kalite Sertifikası konularında sizi muhakkak istediğiniz sonuçlara ulaştıracağına, bu yeni hedef pazarlarında üst düzey başarıyı yakalayacağınıza yürekten inanıyoruz. Ukrayna, İhracat yapan yada yapmak isteyen Türk üretici firmalarının ilgisini çekmektedir. Rusya'ya ürünlerini satan birçok firma, Ukrayna'ya da ihracat yapmakta yada yapmak istemektedir. Bu isteklerin bazı gereksinimler doğurması Ukrayna için de geçerlidir. Rusya Federasyonundan sonra en büyük eski doğu bloku pazarı olan Ukrayna, ihracatçı Türk firmalarının ilgisini çekmektedir. Rusya'ya ürünlerini satan birçok firma, paralelinde Ukraynaya da ihracat yapmaktadır. Bu ülkeye sıkça ihracat yapan firmalar gümrükte UkrSEPRO belgesine ihtiyaç duymaktadır.

Ülkemizde üretim standartları noktasında nasıl ürünlere standartlar oluşturulmuş ve bu standartlara uygunluk ve sertifika aranmakta ise buna benzer bir yapıda Ukrayna için geçerlidir. Bu Sertifika Ukrayna ile ticarette gerekli olan ürün sertifikasıdır. Ukrayna’ da toptan ve perakende ticareti yapılan her mal, mamul için ürün kalite sertifikası düzenlenmesi zaruridir. Ülkemiz Standart Teşkilatı TSE’ nin verdiği TSE belgesi yapısında ve özelliklerinde olan sertifikalar Ukrayna’ da ilgili malın satışını yapmak için ön şart olarak istenmektedir. Ukrayna’ ya yapılan ithalatın ve ihracatın yani ticaretin güvenli ve yasal yolu Ukrayna’ ya satacağınız yada satmayı düşündüğünüz ürünlere UKR-SEPRO sertifikasını almanız gerekmektedir. Bu sertifika ile Ukrayna standartlarına da uygunluğunuzu tescil etmiş sayılmaktasınız.

Firmamız, müşteri firmalarımızdan gelen istek ve talepler doğrultusunda hemen hemen tüm sektörlerde Türk firmalarına Ukrayna' nın Kalite Belgesi olan UKR-SEPRO belgelendirmesini yapmaktadır.

 

UKR-SEPRO NEDEN GEREKLİDİR

Her ülke gümrüklerine gelen diğer ülke ürünlerin kalitesinin uygunluğunun aranmasını yapmaktadır. Bu uygulamalarda Ukrayna’ da ithal ürünlerden sertifika istemektedir. Bu ülkeye sıkça sevkiyat yapan firmalar bu belgeye gümrükte ihtiyaç duymaktadır. Bu belge olmadan Ukrayna gümrüklerini geçmek pek mümkün olmamaktadır. Diğer taraftan, iç piyasada prestij sağlama yönüyle bu belge gereklidir. Şu aşamada ülkemizde TSE, CE ve ISO 9001 Belgeleri bizim için nasıl bir anlam taşıyorsa, o ülke için kendi sertifikası da aynı prestij ve güvenilirlik anlamını taşımaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Ukrayna Standart teşkilatı Ukrayna’ ya has kalite güvence belgesi olarak UKR-SEPRO Belgesini oluşturmuştur. Bu ülkeye ürün satmak için bu belge gerekliliktir.

 

UKR-SEPRO NASIL ALINIR

Firmanız ürünleri tarafımızca incelenir, firmanız hakkında genel bilgileri Rusça' ya çevirerek kataloglarınızla birlikte Kiev'de sertifika kuruluşlarına gösterilir. Fiyatlandırma için Müracaat gereklidir. Tarafımızla yapacağınız sözleşme doğrultusunda işleminiz başlar ve Ukrayna'dan Yetkili Eksperler gelerek üretim yerinizde inceleme yapar. Numunelerin Test Merkezinde incelemesi yapıldıktan sonra 20 ile 30 gün içinde sertifikalar teslim edilir.

 

UKR-SEPRO ÇEŞİTLERİ NELERDİR

UKR-SEPRO belgesindeki farklı belge alım çeşitleri daha çok hangi süre için verildiği ile alakalı bir durumdur. Aşağıda bu durumlarla ilgili bilgiler yer almaktadır.

2 Yıl İçin Verilen UKR-SEPRO Belgesi:

Firmanın üretim yerinde yapılan inceme ve bunun sonucu düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bunu alacak olan firmalarda ISO 9001 serisine sahip olma şartı aranmamaktadır. Birçok durumda bu sertifika tercih edilmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir.

 

Başvuru İçin Neler Gereklidir

 • Varsa Kalite Belgeleriniz (TSE, CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 v.b.)
 • Firmanın Ticaret Odasından alınmış Faaliyet Belgesi 
 • Marka tescil belgeleri
 • G.T.İ.P Gümrük istatistik pozisyon numaraları (Her ürün için)
 • Ürününüze ait numune
 • Ürün isimleri, tipleri veya modelleri, genel çalışan personel sayısı
 • Sertifikada yer alacak adres, telefonlar ve faks numarası bilgileri
 • Sertifika alınacak ürünleri içeren tanıtımların tamamını gösteren Rusça’ ya çevrilmiş katalogunuz, veya tanıtım dokümanınız.

 

5 Yıl İçin Verilen UKR-SEPRO Belgesi

Firmanın üretim ve yönetim sistemi üzerinde ve üretim yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bu belgenin alınabilmesi için firmanın ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemine sahip olması gerekmektedir. Ürünlerin Ukrayna standartlarına uygunluğu kontrol edilir.

 

Başvuru İçin Neler Gereklidir?

 • Varsa Kalite Belgeleriniz (TSE, CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 v.b.)
 • Firmanın Ticaret Odasından alınmış Faaliyet Belgesi 
 • Marka tescil belgeleri
 • G.T.İ.P Gümrük istatistik pozisyon numaraları (Her ürün için)
 • Ürününüze ait numune
 • Ürün isimleri, tipleri veya modelleri, genel çalışan personel sayısı
 • Sertifikada yer alacak adres, telefonlar ve faks numarası bilgileri
 • Sertifika alınacak ürünleri içeren tanıtımların tamamını gösteren Rusça’ ya çevrilmiş katalogunuz, veya tanıtım dokümanınız.

 

UKR-SEPRO ALT YAPISINDAKİ DİĞER BELGELER NELERDİR

Ukrayna’ nı ürünlere uyguladığı kalite belgeleride Rusya’ daki gibidir. UKR-SEPRO’ nun yanı sıra aşağıda maddeler halinde verdiğimiz 2 belgeyide Ukray’ da hem kendi firmaları hemde ithalatçı firmalardan istemektedir.

 1. Hijyen Sertifikası,
 2. Ukrayna Dozvil Sertifikası.

 

 

HİJYEN SERTİFİKASI

Ukrayna Tüketici Haklarını Koruma Mevzuatları gereği toplum sağlığını etkileyen ürünler için ve UKR-SEPRO kalite sertifikasına esas olarak bu sertifikayı da istemektedir.

Ukrayna bu sertifikayı insan bedeniyle direk temas eden tüm ürünler icin zorunlu hale getirilmistir. Ukr SEPRO sertifikasına istinaden verilmektedir.

 

UKRAYNA DOZVİL SERTİFİKASI

UKR-SEPRO Alt yapısında istenen bir diğer Ukrayna Belgesi de bu belgedir. Bu belge Rusyanın ROSTEKHNADZOR belgesiyle aynı yapıdadır sadece adı değişiktir. Bu belge ile Ukrayna petro-kimya sektörü ve sanayide yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve diğer tehlike durumlarının oluştuğu yerlerde kullanılan ve çevre açısından tehlike arzeden endüstriyel ekipmanlar için gerekmektedir.

Dozvil Belgesi bir tür "Kullanma İzni"  dir.

 

Dozvil Belgesi gerektiren ürün ve ekipmanlar

 1. Ex-Proof, ATEX özellikleri gerektiren elektro-mekanik ekipmanlar 
 2. Basınçlı kaplar 
 3. Yük ve İnsan Asansörleri, Eskalatörler
 4. Tehlike arz eden kaynak işlemleri ve bununla ilgili ekipmanlar
 5. Endüstriyel Vinçler ve İnşaat Vinçleri, Elevatörler
 6. Metal Ergitme Fırınları
 7. Kızgın buhar bulunduran, üreten ve taşıyan tüm sistemler
 8. Petrokimya ve gaz tesislerinde kullanılan Vana, Valf ve Klapeler
 9. Özel depolama üniteleri : Gaz ve Benzin Depoları, yanıcı-parlayıcı ya da toksik maddelerin bulundurulduğu depolar
 10. Gaz kullanarak ısı üreten tüm sistemler, kazan ve yüksek fırınlar
 11. Hava ve Gaz Kompresörleri
 12. Petrol Rafinerilerinde kullanılan tüm ekipmanlar
 13. Madencilik ve yer altında kullanılacak tüm ekipmanlar

 

Dozvil Kullanma İzinleri Seri Üretim  için ortalama 3 yıllığına verilmektedir.

Aynı ürün için kullanılacağı yere göre farklı Dozvil Belgesi düzenlenebilir.

Dozvil Sertifikasyonu Prosedürü ve İşlem Basamakları:

Ürüne Dozvil Belgesi alınması için öncelikle bu ürünlere UKR-SEPRO Belgesi almak gereklidir. Bu iki işlem aynı anda yürütülebilir, Dozvil işleminde teknik karakteristikler ve mühendislik hesapları rol oynar. Bu belgeler ürünlere, belirli bir ürünü üreten bir üretim hattına, çerçevesi önceden belirlenmiş belirli bir proses sistemine verilebilir ve değişik şekillerde düzenlenebilir.

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık