Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

KALİTÜRK® Yönetim Sistemleri Eğitim programımız, firma bölüm çalışanlarının ve departman amirlerinin, firmalarına yönelik yönetim sistemleri ile ilgili yönetim anlayışını benimseyerek uygulamaya sokmalarını amaçlar. Bilindiği gibi eğitim, iyileşmenin, ilerlemenin ve hata önlemenin en az maliyetli olan faaliyettir. İyi verilmiş ve amacına ulaşmış bir eğitim kuruluşların sistemlerini sürdürebilmeleri ve daha iyileşebilmeleri için vazgeçilmezdir. Eğitim faaliyetleri insan unsurunun var olduğu her aşamada elzem olacaktır. Firmaların yönetim sistemi gereksinimleri karşısında doğan personel temel eğitim ihtiyaçları günden güne önem arz etmektedir. Yönetim sistemleri vazgeçilmez unsurlar olduğu için de işletme yöneticileri istihdamlarını ya eğitimli personelden yada mevcut personelin eğitimi ile yapmaktadırlar. Bu bilgi ışığında bilgiyi oluşturan, üreten insan kaynakları bu süreçte kendilerini geliştirmek, yenilikleri takip etmek ve her an yeni bir fikir üretmek zorundadırlar. İnsan kaynaklarına yapılan yatırımlar sosyal ve ekonomik yapıda geleceğe yapılan yatırımlardır. İlerleme sağlamak isteyen her ülke sağlam temellerle, öncelikle insan kaynağı yatırımlarına önem vermektedir.

 

Bu süreçlerde, iş yaşamında bilgi üreten insanın çeşitli niteliklere göre vasıflandırılması ve bu vasıflandırmalara uygun belgelendirme günümüz toplumları için önemli bir gerekliliktir. KALİTÜRK®, bu gereklilikten yola çıkarak diğer tüm alanlarda olduğu gibi gelişen dünyanın değerleri ile aynı anda hareket ederek yönetim sistemlerini idame ettirecek insan kaynağı oluşumunda “Personel Temel Eğitimleri” ile ilgili gereksinimlerini gidermeye çalışmaktadır.

 

Firmamızın Yönetim Sistemleri Temel Eğitimleri konusunda; ISO 17024 Personel Belgelendirme Yapan Eğitim Kuruluşları Sistemini kurmuş ve firmaların uyguladığı yada uygulayacağı Yönetim Sistemlerine göre; kalite, gıda, çevre, iş güvenliği, otomotiv, tıbbi cihazlar, iç denetim, iç denetçi, dokümantasyon, süreç yönetimi, kişisel gelişim, bilgi güvenliği, müşteri memnuniyeti v.b. eğitim faaliyetlerini başlatmıştır.

 

KALİTÜRK®, Uzman Eğitim Kadrosu ile yönetim Sistemlerine dair aşağıdaki sistemleri ve müşteri isteklerine bağlı özel eğitimleri kendi bünyesinde yada müşteri eğitim salonlarında gerçekleştirmektedir:

 

ISO 19011 İç Tetkik / İç Tetkikçi Eğitimi (Tüm Yönetim Sistemleri İçin)

 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

 

ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,

ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,

 

ISO 9001:2008 Eğitiminde Amaç : ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri ve  ISO 9001:2008, ISO 9004 Standartları konusunda katılımcıları bilgilendirmek, uygulamaya yönlendirmek, sistem kurulumunda yeteneklerini geliştirmek.

 

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

 

ISO 14001:2004 Çevre yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,

ISO 14001:2004 Çevre yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,

 

ISO 14001:2004 Eğitiminde Amaç : Çevre Yönetim Sistem Standardının gerektirdiği Çevre Yönetim Sistemi’ nin kurulması ve uygulanmasına yönelik temel bilgi ve bilinci vermek.

 

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

 

ISO 22000:2005 Gıda güvenliği yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,

ISO 22000:2005 Gıda güvenliği yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,

 

ISO 22000:2005 Eğitiminde Amaç : Gıda sektörü üretim ve hizmetleri zincirinde bulunan kuruluşların, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini ve tehditlerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulması ve yönetilmesi konusunda temel bilgilerin katılımcılara kazandırılmasının sağlanmasıdır.

 

FSSC 22000:2010 Gıda Güvenliği Sertifikasyon Sistemi Eğitimi

 

FSSC 22000:2010 Gıda güvenliği sertifikasyon sistemi dokümantasyon eğitimi,

FSSC 22000:2010 Gıda güvenliği sertifikasyon sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi, 

 

FSSC 22000:2010 Eğitiminde Amaç : PAS 220 Kılavuzu hakkında temel bilgileri ve bu kılavuzun ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ile nasıl ilişkilendirildiğini katılımcılara aktarmak, işletmelerde uygulanan Ön Gereksinim Programlarının PAS 220 gereklilikleri ile ilişkilendirilmesi, PAS 220 kılavuzunun anlaşılması ve uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli temel bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

 

OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,

OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,

 

OHSAS 18001:2007 Eğitiminde Amaç : OHSAS 18000 İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Sisteminin gereklerinin ve yasal mevzuatların bilgilendirmesi.

 

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

 

ISO 10002 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,

ISO 10002 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi, 

ISO 10002 Eğitiminde Amaç : Müşteri odaklı bir sistem ve müşteri memnuniyeti bilinci oluşturmak. Müşteri şikayetlerinin alınması, şikayetlerin yönetilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasında sistem yaklaşımı kazandırma.

 

ISO 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

 

ISO 16949:2009 Otomotiv kalite yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,

ISO 16949:2009 Otomotiv kalite yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,

 

ISO 16949:2009 Eğitiminde Amaç : ISO 16949:2009 Otomotiv yan sanayileri kalite yönetim sistemlerinin tüm dünyada kabul gören ortak kriterlere göre oluşturulması, uygulanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesidir. Katılımcılara ISO 16949:2009 Standardını açıklamak, Standard uygulamalardan örnekler vererek, sistemini kurmak, geliştirmek isteyen kuruluşlara yardımcı olmaktır.

 

ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

 

ISO 27001:2005 Bilgi güvenliği yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,

ISO 27001:2005 Bilgi güvenliği yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,

 

ISO 27001:2005 Eğitiminde Amaç : ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Standardının ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin kısa adıyla BGYS’ nin genel bilgilendirmesi, yapısı, uygulaması, uygunluğunun denetimi için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunulması ve katılımcıların standart bilgisi, tetkik becerileri ve bilgilerinin sağlanması.

 

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

 

ISO 50001:2011 Enerji yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,

ISO 50001:2011 Enerji yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,

 

ISO 50001:2011 Eğitiminde Amaç : ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Standardının ve enerji yönetim sisteminin genel bilgilendirmesi, yapısı, uygulaması, uygunluğunun denetimi için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunulması ve katılımcıların standart bilgisi, tetkik becerileri ve bilgilerinin sağlanması.

 

ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Eğitimi

 

ISO 13485:2003 Tıbbi cihazlar yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,

ISO 13485:2003 Tıbbi cihazlar yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,

 

ISO 13485:2003 Eğitiminde Amaç : Tıbbi cihaz sektörü yöneticilerine yönelik, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardının açıklanıp yorumlanması. CE belgelendirme konusunda standardın rolünün gereklerinin kazandırılması.

 

ISO 20000-1:2005 BT Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

 

ISO 20000-1:2005 BT yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,

ISO 20000-1:2005 BT yönetim sistemi iç tetkik - iç tetkikçi eğitimi,

ISO 20000-1:2005 BT Eğitiminde Amaç : Tıbbi cihaz sektörü yöneticilerine yönelik, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardının açıklanıp yorumlanması. CE belgelendirme konusunda standardın rolünün gereklerinin kazandırılması.

 

TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Gereklilikler Eğitimi

 

TS EN ISO 15189 Eğitiminde Amaç : ISO 15189 Tıbbi yada medikal laboratuvarların akreditasyonunun, test sonuçlarının hasta ve sağlık personeli nezdinde güvence altına alınmasını sağlamak için standart şartlarının açıklanmasıdır.

 

TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği, Akreditasyonu Eğitimi

 

TS EN ISO 17025 Eğitiminde Amaç : Gözetim ve muayenelerden sonra ortaya çıkan test raporlarının geçerliliği ve kullanımı büyük ölçüde testi yapan laboratuarların yetkinliğine bağlıdır. ISO 17025 Laboratuar akreditasyonu, bir takım özel testleri veya değişik tipteki testleri gerçekleştirme kabiliyetine sahip olmasıdır.ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu ile müşteri kalite ve teknik yönden yetkilinin taahhüdü sağlanmaktadır. Akreditasyon denildiğinde, Laboratuvarda yapılan test ve analizlerin güvenilirliği ve doğruluğu için laboratuarın teknik yeterliliğinin karşılıklı tanınma anlaşmaları sağlanmış, uluslararası tanınmış ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli kriterlere göre değerlendirilmesi, onaylanması ve sonrasında denetlenmesi faaliyetidir. ISO 17025 Laboratuar akreditasyonuda diğer tüm standart akreditasyonları gibi gönüllülük prensibine dayanır, zorunluluk arz etmemekle birlikte geçerlilik gereksiniminden dolayı yapılmalıdır. Standart şartları, yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine taahhüde bağlıdır. Laboratuvarda yapılan testlerin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir. Bu bilgilerin katılımcıya detaylı iletilmesi amaçlanmaktadır.

 

TS EN ISO IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler Eğitimi

 

TS EN ISO IEC 17020 Eğitiminde Amaç : ISO 17020 Muayene kuruluşları akreditasyonunun, muayene hizmetleri alanlar tarafınca güvence altına alınmasını sağlamak için standart şartlarının açıklanmasıdır.

 

HACCP Gıda İşletme Belgesi Uygulamaları Eğitimi

 

HACCP Eğitiminde Amaç : Global Örgütlerden FAO ve WHO tarafından kurulan, Kodeks Alimentarius Komisyonunun uluslar arası ticarette gıda ürünlerinde gıda güvenliğinin uyulmasını tavsiye ettiği HACCP sistemi ve HACCP sistemi uygulama kılavuzunun uygulamalarını içeren sistemdir. Bu gıda güvenlik sistemi HACCP’ in ihracatta karşımıza teknik engel olarak çıkmaması ve uluslar arası piyasada ve ülkemiz pazarında yayılması bu sistemin uygulanışı ile mümkündür. HACCP sistemi, Tarım Bakanlığı tarafından Gıda üretim yerleri için istediği kriter şartlardan bir tanesidir. Bakanlık kuruluşlara verdiği “İşletme Kayıt Belgesi” için HACCP Belgelendirmesini ve uygulamalarını istemektedir. Önceleri Gıda Üretim, sicil, kayıt belgesi gibi sertifikalarla istediği şartları 2012 yılından itibaren “İşletme Kayıt Belgesi” adı altında tek bir sertifika ile tanımlamaktadır. Bu çerçevede gıda tesisleri açısından HACCP sistemini belgelendirmenin ve uygulamanın yolu HACCP temel eğitimini alarak kendi HACCP sistemini ve planlarını kendilerinin geliştirerek uygulamasıdır.

 

BRC - Global Standard Eğitimi

 

BRC Eğitiminde Amaç : BRC - British Retail Consorcium, İngiliz perakende ve toptancıları Konsorsiyumu bu standardı yayınlanmış ve çok sayıda İngiliz perakende ve toptancısı tarafından istenen Gıda Güvenliği, Yasallık ve Kalite üzerinde kurulmuş bir özellik kazanmışır. İngiliz Gıda Perakendecileri ve Toptancıları tarafından çıkarılan ve sonrasında Avrupa Birliği ve Amerika Gıda Kurumları tarafından desteklenip uyumlaştırılan, yaygınlaştırılan, Global Standart - Food Safety, BRC (British Retail Consortium) Versiyon 5 standardının uygulanması için gereklilikleri detaylı olarak anlatmaktır.

 

GMP - Good Manufacturing Practice, İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi

 

IFS (International food standard) Eğitimi

 

IFS Eğitiminde Amaç : Global Standart – IFS Food standardının uygulanması için gereklilikleri detaylı olarak anlatmaktır.

 

AZOTEX Güvenilir Tekstil Standart Eğitimi

 

AZOTEX Eğitiminde Amaç : Tekstilde kullanılan kimyasallar insan ve çevre sağlığı üzerinde büyük sorunlar meydana getirmektedir. Yine aynı şekilde pamuk üretimi sırasında kullanılan kimyasallar çevre üzerinde sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır. Tekstil hammaddeleri bünyesinde kalan kimyasal madde kalıntıları 24 saat üzerimizde taşıdığımız elbiselerden bünyemize geçebilmektedir.

 

Tekstilde kullanılan kimyasallar ve boyalar, deriden temas yoluyla insan sağlığını tehdit etmektedir.  

Bu nedenle AZOTEX güvenilir tekstil standardı sektöre alternatif olmuş ve bu sektördeki çevre anlayışına güvenilir tekstil kavramını getirmiştir.

Eğitim, resmi yönetmelikler çerçevesinde yapılan AZOTEX Güvenilir tekstil uygulamalarının öğretilmesi ve AZOTEX Standardının açıklanması için verilmektedir.

 

HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

 

HOTEQ 500 Otel kalite yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,

Amaç : HOTEQ 500 standardı üzerine yeterlilik kazandırmak.

 

CBP 2000 İyi İnşaat Uygulamaları Sistemi Eğitimi

 

CBP 2000 İyi inşaat uygulamaları sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,

Amaç : CBP 2000 standardı üzerine yeterlilik kazandırmak. Standardın şartları, olumlu olumsuz getirileri, finansal ve akademik bir eğitim ile sunulmaktadır.

 

IFMS 24001 Finans Sektörü Yönetim Sistemi Eğitimi

 

IFMS 24001 Finans sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,

IFMS 24001 Eğitiminde Amaç : IFMS 24001 standardı üzerine yeterlilik kazandırmak.

 

SROM 8008 Medya Sektörü Yönetim Sistemi Eğitimi

 

SROM 8008 Medya sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,

SROM 8008 Eğitiminde Amaç : SROM 8008 Belgesinin içeriği, gereksinimleri, hitap ettiği kişi/kurum ve kuruluşları üzerine yeterlilik kazandırmak amacıyla eğitim verilmektedir.

 

ITMS 4004 Eğitim Sektörü Yönetim Sistemi Eğitimi

 

ITMS 4004 Eğitim sektörü yönetim sistemi eğitimi, iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,

 

ITMS 4004 Eğitiminde Amaç : Eğitim kuruluşlarının yönetim sistemlerinin ISO 9001 ve ISO 17024 standartlarına uygunluğunu gözlemleme, uygunluk şartları vb. kabiliyetlerini kazandırmak.

 • GLP-İyi laboratuvar uygulamaları eğitimi, 
 • Toplam kalite yönetimi eğitimi,
 • FMEA, Hata modu ve etkileri analizi egitimi,
 • Ölçüm belirsizliği eğitimi, 
 • JCI Sağlık sektörü global akreditasyonu eğitimi,
 • Süreç Yönetimi ve süreç iyileştirme eğitimi,
 • Tehlikeli atık yönetim (sektörel, otomotiv, tekstil vb.) eğitimi,
 • QS 9000 Otomotiv kalite sistemi eğitimi,
 • Atık yönetimi genel kurallar ve uygulama metodları eğitimi,
 • Müşteri memnuniyeti eğitimi,
 • Hijyen sanitasyon eğitimi,
 • İTU İyi tarım uygulamaları eğitimi,
 • Kaizen Eğitimi,
 • Laboratuvar metod validasyonu eğitimi,
 • CE Belgelendirme eğitimi,
 • Veri analizi eğitimi
 • Atık yönetimi (sektörel, otomotiv, tekstil vb.) eğitimi,
 • Medyada toplam kalite eğitimi.

 

Medyada toplam kalite Eğitiminde Amaç : Bu derste medya sektörünün kalite yönetim standartlarını incelemek amaçlanmaktadır.

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık