Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013
-2

Doğru ve gerçekçi verilerden faydalanarak problemlere sistematik bir yaklaşım çerçevesinde çözüm getirme ve sistem iyileştirmesi becerilerinin verilmesi amaçlanan eğitimi Kalitürk® profesyonel

-2

Küreselleşen ve rekabetin ön plana çıktığı iş dünyası koşullarında tüm kuruluşlar ürün ve hizmet kalitesinde sürekli daha iyiyi aramak ve daha iyi olmayı hedeflemek zorundadır.

Toplam

-2

Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri

-2

Sektör farkı gözetmeksizin kurumların rekabet güçlerini arttırmak amacıyla yararlanabilecekleri en temel uygulamalardan biri Süreç Yönetimi ve

-2

TS-EN-ISO/IEC-17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının, deney/ölçüm sonuçları ile birlikte verecekleri ölçüm belirsizliğinin tahmin edilmesi konusunda gerekli bilgileri, teknikleri ve örnek

-2

Müşterilerle dolaylı veya doğrudan iletişim kuran kurum çalışanlarının ilişkileri daha iyiye götürmesine destek vermek ve olası çıkabilecek sorunlara karşı önlem almalarını sağlayarak

-2

Laboratuvarların performansını belirleyen en önemli faktör olan metodların validasyonunu yapmak için gerekli yöntemlerin ve metod validasyon parametlerinin anlaşılmasını sağlamak. TS EN

-2

 

Laboratuvar güvenlik oryantasyonu, laboratuvar atıklarının miktarının ve tehlikelerinin en aza indirilmesi, araştırmacıların güvenlik konusunda eğitimi için güvenlik bilgileri eğitimi,

-2

İTU İyi Tarım Uygulamaları, oluşumu, gelişimi, dokümantasyonu, iç tetkik yöntemleri, belgelendirme süreci ve yasal mevzuatımız konularının tarım sektöründeki uygulamaları ile bilinmesini

-2

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (İSG), işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda

-2

Eğitime katılan kişilere, kuruluşlardaki hijyen ve sanitasyonun nasıl sağlanacağının, izleme ve kontrol yöntemlerinin, dezenfeksiyon ve sterilizasyon

-2

FMEA, bir ürünün tasarım ve üretimi ile ilişkili olarak çıkabilecek hata türleri ve nedenlerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi, Oluşabilecek hatanın alınan önlemler ile ortaya çıkma şansını

-2

Çeşitli faaliyetler sonucu çıkan atıkların; evsel, sanayi, geri kazanılabilir, tehlikeli özelliklerine göre ayrılabilirliğini, bu konudaki bilincin arttırılmasını, ayrıca atıklarla ilgili olan

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık