Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

ISO

Uluslararası Standart Organizasyonu

Başvuru

Belge Başvurusu

Standardizasyon

Standart imalat ve ürtimde, anlayışta, ölüm ve deneylerde bir örnekliktir.

(Standard) Üretilen malların nitelik, ölçü ve görünümlerinin konulmuş bulunan kural ve normlara göre tipleştirilmesi, örneğe uydurulması, tek-biçimleştirilmesi durumu. Standartlaştırma kullanımcıya büyük kolaylıklar sağlar, üretimi ve ticareti geliştirici etkiler yapar. Her ülkede mal standartlarının belirlenmesiyle ilgili çalışmalar yapan kurumlar vardır. Ülkemizde bu konudaki çalışmaları Türk Standartlan Enstitüsü yürütmektedir. Standartlaştırma çalışmaları ulusal olduğu kadar uluslararası alanda da yapılmaktadır.

Standardizayon belirli bir faaliyet ile ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir.

Standardizasyon işlemi ile öncelikli olarak can ve mal güvenliği hedeflenirken aynı zamanda kalitenin alt sınırı tespit edilmek suretiyle belirlenen düzeyin altında mal ve hizmet üretimine müsaade edilmemektedir.

Uluslararası Standartları insan ve toplum yararına oluşturan örgüt (ISO) Internatinal Standart Organisation kurumu standartları sürekli revize ederek günün gelişen ve eskiyen biçimlerini denetlemektedir.

Başlıca yanda belirtilen standartların firmanıza uygulamak ve sistemsel olarak biçimlemek kobilerin ve kuruluşların yararına olup, böylelikle sürekli büyümeyi kazandırmaktadır.

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık