Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013
-0

 

BCP 2000’ in 8 temel İlkeleri vardır. Bunlar;

Performans: Her şeyden önce binanın işlevine uygun olması, müşteri beklentilerini karşılaması

-0

1. Giriş

2. Atıf Yapılan Standartlar

3. Terimler, Tanımlar Ve Tarifler

4. Yönetim Sistemi

-0

BCP 2000 İnşaat sektöründe iyi inşaat uygulamalarında kalite yönetimi kavramını:

İnşaat sektörü ele alındığında kalite değişik boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Burada son ürün olan

-0

Kalite yönetimi ürün veya hizmet kalitesinin organizasyonda yer alan herkesin katılımıyla sürekli geliştirilmesine yönelik bütünleştirici bir yönetim. Başta Japon kuruluşları olmak üzere birçok

-0

İnşaat Sektöründe BCP Kalite Yönetiminin Uygulanması sonucunda elde edilen faydaları aşağıda sıralanmaktadır.

  • Kar
-0

 KALİTÜRK ve benzeri belgelendirme firmalarının yaptıkları denetimler 3.taraf denetimler olarak tanımlanmaktadır (Bkz. ISO 19011). Yönetim Sistemini kurmuş ve

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık