Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

BRC Belgesi Global Gıda Standardı ürüne veya menşei ülkesine bakmaksızın İngiliz perakendecilere gıda ürünü tedarik eden satıcılar için tasarlanmıştır. Standarda göre belgelendirme üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur. BRC Global Gıda Standart Sertifikasına sahip olmak için  KALİTÜRK®'e müracaat etmeniz yeterli olucaktır gerekli evraklar aşağıda yer almaktadır.

BRC Belgesi İçin Gerekli Evraklar;

 • Dilekçe.
 • Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge (meslek kuruluşu olanlardan).
 • Marka tescil belgesi.
 • Ürünlerle ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.
 • Üretilecek ürünün yüzde bileşimi.
 • Türk Gıda Kodeksine uygun (16 Kasım 1997 tarih ve 23172 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan) hammadde, katkı, aroma ve yardımcı maddeler ile TKB’dan üretim izni almış ambalaj materyali kullanarak Türk Gıda Kodeksine uygun üretim yapacağına dair taahhütname. (ithal ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi).
 • Üretim teknolojisi, üretim akış şeması.
 • Türk Gıda Kodeksine uygun etiket örneği.
 • Etikette gıda maddesi ile ilgili besin ögesi tablosu (özel beslenme amaçlı ürünlerde zorunlu, diğerlerinde isteğe bağlı).

 

BRC Ürün Belgelendirme Süreci ;

 • KALİTÜRK®'e başvuru yapılması,
 • Sistem dokümanlarının oluşturulması,
 • Oluşturulan dokümanlar ile ilgili kayıtların oluşturulması,
 • Yetkili sertifika merkezine başvuru yapılması,
 • Belgelendirme tetkikinin gerçekleşmesi,

 

Kimler İçin Uygundur;

Ürün veya menşe ülkeden bağımsız olarak İngiliz perakendecilere gıda ürünleri tedarik eden kuruluşlar için uygundur. Çoğu durumda, bu standardın belgelendirilmesi, İngiliz perakendecilerini tedarik etmede bir ön koşuldur. Gereklilikler Standardın başlıca gereklilikleri HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) sisteminin kabul edilmesi ve uygulanması, belgelenmiş ve etkin bir kalite yönetim sistemi ve fabrika ortamı standartlarının, ürünlerin, süreçlerin ve personelin kontrolüdür.

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık