Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

  ISO 27001 standardının tüm gereklerinin yerine getirilmesininin ardından dış denetim için başvurulabilir. Bu denetimin akredite bir sertifikalandırma kurumu tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Bir kuruluşun, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkân veren bir bilgi güvenliği yönetim sistemi için gerekli şartları ve önemli bilgi güvenliği kriterlerini kapsar.

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi risk analizi odaklı bir yönetim sistemidir. Standardı uygulayan kuruluş; öncelikle bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamını belirler ve varlık envanterini oluşturur. Belirlenen kapsamda detaylı bir risk analizi çalışması gerçekleştirilir. Kuruluşça belirlenen kabul edilebilir risk sınırının üzerinde kalan riskli noktalar için iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmelidir.

  ISO 27001 belgesi almak isteyen kuruluşlar mevcut durumlarını analiz etmek / durum değerlendirmesi yapmak için ISO 27002 standardını kılavuz olarak kullanabilirler.

ISO 27001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır

  Standart, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne ait değildir. Bu nedenle firma veya kurum, kendi sektörüne göre standardı uygulamak zorundadır. ISO 27001 Standardının firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu ya da danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.

ISO 27001 Belgesi Neden Alınır

 • Bilgi varlıklarının farkına varma : Kuruluş ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde hangi bilgi varlıklarının olduğunun ve bunların değerinin farkına varır.
 • Sahip olduğu varlıkları koruyabilme : Kuracağı kontroller ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur.
 • İş sürekliliği : ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi firmanın uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
 • İlgili taraflar ile barış halinde olma : Başta tedarikçileri olmak üzere, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz. 
 • ISO 27001 belgesi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kuran firmaları müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışanların motivasyonunu arttırır.
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yasal takipleri önler.
 • ISO 27001 belgesi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yüksek prestij sağlar.
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık