Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

  Ohsas 18001 Belgesine sahip olmak için öncelikle işletmeler bu standardı kendi kuruluşlarına kurmaları ve uygulamaları gerekmektedir.Sonrasında OHSAS 18001 belgelendirme kuruluşlarına başvurup yapılan denetim sonucu OHSAS 18001 belgelerini alabilirler.

  OHSAS 18001   İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim  sistemlerinin belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim  sistemlerinin bağımsız ve akredite bir sertifikasyon kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bunun devamlılığını sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetimi Sistemini standardın gereksinimlerini karşılayacak şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir sertifikasyon kuruluşu ile anlaşır. Sertifikasyon kuruluşu, kuruluşun İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir sertifikasyon denetimi yapar. Bu denetim sonucunda sertifikasyon kuruluşu, kurulmuş olan iş sağlığı ve iş güvenliği sisteminin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği sistemini belgelendirir. Böylece  kuruluş iso belgesinin kullanım haklarına sahip olur. OHSAS Belgesi ile Kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği sistemini belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar. Kuruluşun İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim sistemlerine verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertfikasyon kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda sertifikasyon kuruluşu, kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği sisteminin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu OHSAS 18001 belgesini geri alabilir.

OHSAS 18001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır

 OHSAS 18001 standardı tüm sektörlere uygulanabilir. Bir ürüne özgü bir standart değil. bir sistem standardı olduğu için OHSAS 18001 Standardının alınması

 • Firmanın iç dinamiklerine,
 • Yasal gereklere,
 • Müşteri isteklerine ve zorlamalarına,
 • Standart gereklerinin tam anlaşılmasına,
 • Standarta özgün eğitimlerin tamamlanıp tüm sistemde yaygınlaştırılmasına,
 • Yetkin personel ve ekip yapısına,
 • Etkin proje yönetimine ve proje liderine,
 • Hazırlanan dokümantasyonun etkinliğine,
 • Üst Yönetimin Yakın ilgisine bağlı olarak değişmektedir. 
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık