Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

1980’li yılların başlangıcında özellikle otomotiv sektörünün dünya çapında yaşadığı gelişme ve ilerleme ortamı otomotiv üreticilerini yeni yaklaşımlara yöneltmiştir. Otomotiv endüstrisi tedarikçilerine yönelik kalite yönetim sistemi olan ISO/TS 16949, otomotiv sektörüne ait şartların tanımlandığı, otomotiv tedarikçileri için teknik standartların uyumuyla oluşturulmuş bir standarttır. Kuzey Amerika QS 9000 standardı ile Avrupa otomotiv standartları (Alman VDA 6.4, Fransız EAQF, İtalyan AVSQ gibi) bir araya getirilerek yeni bir standart olarak benimsenmiştir. Otomotiv üreticileri ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemini kabul ettikleri halde bu standardı çok genel bulmuş ve kendi sektörlerinin ihtiyaçlarına göre detaylandırarak yeni standartlar / Teknik spesifikasyonlar geliştirmişlerdir. QS 9000, ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin otomotiv sektörü için özel bir uyarlaması olup Chrysler, Ford Motor ve General Motor şirketleri tarafından sektör gereksinimleri göz önüne alınarak geliştirilmiş bir standarttır.

QS 9000, ISO 9001’den farklı olarak zorunlu ve tavsiye niteliğinde koşullar içermektedir. Zorunlu koşullar, “cektir /caktır”, tavsiye niteliğindeki koşullar ise “melidir /malıdır”ekleri ile belirtilmiştir.

QS 9000, ISO 9000’e oranla Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışına daha yakın olarak değerlendirilmesinin yanı sıra, Olası Hata Türü ve Etkileri Analizi (OHTEA), Deneysel Tasarım (DT), Kalite Fonksiyonlarını Geliştirme (KFG) gibi kalite tekniklerini ve iş planları, sevk, fiyat  ve işletmecilik gibi unsurları içeren sürekli iyileştirme öngörüleri ile “oldukça sıkı” bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

QS 9000’in ISO 9000 den ayrılan bir diğer yönü de otomotiv sektöründe yan sanayi, tedarikçi ve taşeron olarak üretim yapan, hammadde ve yardımcı malzeme sağlayan, çeşitli servis parçaları üreten, ısıl işlem, yüzey bitirme işlemleri gibi ek işlemleri yaparak destek sağlayan firmalara uygulanabilir olmasıdır. Oysa ISO 9000 standartları yukarıda anılan firmaların yanı sıra oteller, gazeteler, turizm firmaları gibi hizmet sektöründe çalışmalar yapan tüm kuruluşlara uygulanabilir niteliktedir. QS 9000’in tasarım ve servis şartları, sadece tasarım ve servis hizmetlerini de yürüten firmalara uygulanır.

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık