Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

SA 8001'in açılımı "Social Accountability 8000 = Sosyal Sorumluluk 8000"dir. Bu standart; mal ve hizmet üretiminde etik kurallara uyumu garanti altına alır.

Kuruluşlar bulundukları ülkenin yasal mevzuatına ve SA 8000 Standardının taleplerine uymak zorunda oldukları kadar, aşağıdaki Uluslararası anlaşmaların gereklerini de yerine getirmek durumundadırlar;

 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
 • Birleşmiş Milletler, Kadınlara uygulanan hertürlü ayrımcılığın yok edilmesine dair anlaşma
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları anlaşması
 • ILO 29 ve 105 no.lu Metazori Çalıştırmanın önlenmesi anlaşması
 • ILO 87 no.lu Örgütlenme Özgürlüğü anlaşması
 • ILO 98 no.lu Toplu ücret pazarlığı anlaşması
 • ILO 100 ve 111no.lu Kadın ve Erkek işçilere eşit muamele anlaşması
 • ILO 135 no.lu İşçi temsilciliği anlaşması
 • ILO 138 no.lu Asgari Çalıştırma yaşı anlaşması
 • ILO 155 no.lu İşyeri Emniyeti ve Sağlık anlaşması
 • ILO 159 no.lu Engelli insanların isdihdamı ve işbaşında rehabilitasyonu anlaşması
 • ILO 177 no.lu Evde isdihdam anlaşması
 • ILO 182 no.lu Çocukların Kötü İşlerde çalışmasının engellenmesi anlaşması 

Gerekli Belgeler; 

 • Başvuru Belgeleri
 • Vergi Levhası,(Fotokopisi)
 • Resmi Gazete, (Fotokopisi)
 • İmza Sirküsü, (Fotokopisi) 

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi bu sertifikasyon için KALİTÜRK® müşteri temsilcisine müracaat edip, sertifika talebinde bulunabilirsiniz.

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık