Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

İnsanoğlunun hizmetine sunulmuş ilahi bir nimet olan ekolojik denge her geçen gün önemini artırmaktadır. Bu dengede üretilen ürünlerde uyumlu olmalı insanlığa zarar vermemelidir. Kalitürk, bu kapsamda üretilen ürünlerin doğada yok olabilmesi için gerekli yapılanmayı müşterilerine sunmaya devam etmektedir. Ekolojik ürün doğada yok olabilen, tehlikeli kimyasallar, azo boyarlar, kanserojen maddeler, ağır metaller, zararlı fiziksel ve biyolojik unsurlardan arınmış ürünleri tespit ederek tüketiciye hizmet etmektedir. Üreticilerin pazarda güven ve tercih nedeni olması için bu kaideler doğrultusunda üretim yollarını seçmesi lehinde olacaktır. İlerlemiş ve bilinçlenmiş tüketiciler artık hem kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlıklarını düşünerek ekolojik ve organik ürünlere yönlenmişlerdir. Üreticiler bu hususta artık ürettiklerini değil toplumun istediğini üretmek zorundadırlar. Ekolojik ürün üretimi yapan üreticiler yeni yeni pazar hakimi olmaya başlamış ve kazançlarını büyük oranda artırmışlardır. 

Tüketici güveni ve sağlığı tercih ettiği için de satın aldıkları ürünler artık vasıflı ve o vasfın getirdiği değer parametrelerine göre fiyatlandırılmaktadır. Şartları görerek üretim yapmak üreticilerimize büyük kazançlar sağlamaktadır.  Ekolojik tekstil ve tekstil ürünlerinde sağlıksız yapılar ürünlerin belirli standartlar dahilinde test edilmesi ile bilinmektedir.

Standartlarla tanımlanan testler, bugün dünyada tekstil zincirinin her halkasına uygulanmaktadır. AZOTEX özel standardı, içerdiği standart test metotları ile tekstil zincirinde yer alan zararlıları kontrol altına alma veya olmamasını sağlama yolunda hizmet vermektedir. Kalitürk AZOTEX Test Hizmetleri, tekstil ürünlerinin testleri ile üreticilerin üretim proseslerine vermekte ve bu desteğiyle  insan ekolojisinde güvenlik ortamının oluşmasını sağlamaktadır. AZOTEX istenmeyen zararlı içerik ve yapıdaki maddeleri tanımlar ve bu maddelerin tespitinde test kriterleri ve metotlarını uluslar arası kabul görmüş standartlar vasıtası ile ortaya koyar.

AZOTEX Belgesi ve testleri ulusal mevzuatının kapsamının üstünde de kontrol ve güven sağlayan bir unsur olarak üretici ve tüketicilerin kalitesini artırmada büyük rol oynar.

AZOTEX Standardı insan ekolojisi için önemli olan sağlıklı ürünlerin üretim ve satışı için iyi niyet göstergesi ve ürünün standardın öngördüğü kriterlere uygunluğunun belirlenmesi için gerekli kontrollerin yapılmasını zorunlu kılması bakımından da büyük önem arz eder. 

AZOTEX Standardı uygunluk testleri ve belgelendirmesi için kolay bir yol haritası mevcuttur. Bu aşamada Üretici, Kalitürk’ e başvuru formu ve ürün numuneleri ile ürün bilgilerini (ürün tanımlarını) ilettiği aşamada uzmanlarımızın ürüne yönelik hazırlanmış AZOTEX Planları oluşturulur. Bu planlar tekstil zincirinin de bulunan üreticilerin ürettiği her bir ürün çeşidine yönelik değişkenlik arz eder. 

AZOTEX testlerin kapsamı belirlenen amaca, test örneğinin kendine özgü özelliklerine ve başvuru sahibinin üretim proseslerine bağlıdır. Ürünle ilgili girdiler test edildiği ve AZOTEX Şartlarını karşıladığı durumda AZOTEX Belgesi ve AZOTEX Arması kullanma hakkını elde etmiş olur. 

Şayet AZOTEX Belgeli bir ürün herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulur, yapısı ve üretim işlemi ile oynanırsa, ürünün bu işlemden sonra kriterlere uygunluğunu kontrol etmek için yeniden numune alınır ve yeniden test edilir. Test prosesi sırasında çıkabilecek sorunlar, Kalitürk ve belgeyi talep eden firma arasında değerlendirilerek uygun çözümler üretilmeye çalışılır. 

AZOTEX çalışmasında ve testlerinde Kalitürk gizliliğin korunması prensipleri ile hareket eder. Talep halinde, Kamu Hukuk Kurumları ve ilgili Bakanlık haricinde elde ettiği veri ve bulguları paylaşmaz. Kalitürk müşterisine AZOTEX testleri ile ilgili uzman personeli tarafından hazırlanan test sonuçlarını onaylı bir rapor halinde başvuru sahibine ulaştırır. Düzenlenen rapor kendi başına AZOTEX Belgesi olarak değerlendirilemez ve bu rapora istinaden AZOTEX Arması kullanma hakkı tanımaz.

Anlatılan tüm bu hususlar için doğru tercihlerle tüketiciye güven telkin eden bu belgelendirme ve testler Kalitürk değerlendirmeleri ile firmanıza kısa zamanda büyük güven ve değer katacaktır.

Kısa değerlendirmelerle konuyu özetlersek;

AZOTEX Standardı gereği uluslar arası uygulanan bağlayıcı normlardaki test listesi gereğince standart şartlarına uygun bilimsel testler yapılmakta ve bu test standartlarının ve ilişkili yasal mevzuatın güncelliği sürekli takip edilmektedir. Güncel şartlarla uygulamalar yapılmaktadır.

AZOTEX Test kriterleri genel olarak aşağıda listelendiği konuları kapsamaktadır:

  • Kanserojen, sağlığa zararlı azo boyarlar, renk maddeleri ve mevzuat gereği yasaklanmış olan maddeler,

  • Ağır metaller, yumuşatıcılar, pentaklorfenol ve formaldehid gibi yasal mevzuatlarla çerçevesi çizilen maddeler,

  • Yasal mevzuata aykırı veya mevzuatlarla durumu belirlenmiş olmayan ancak sağlık açısından şaibe doğuran, muallak veya alerjen renk maddeleri, organik kalay bileşenleri ve pestisitler gibi maddeler,

  • Nihai tüketicinin sağlığını etkileyecek renk hastalığı gibi unsurlar ve cilde zararsız pH değeri 

  • Bahsedilen tüm test şartları ve olması gereken limitler belirlenmiştir.

Azotex Standart Testleri Genel olarak aşağıda listelenmiştir:

  • Fiziksel Testler,
  • Kimyasal Testler,
  • Renk Performans Testleri,
  • Boyutsal Değişme Testleri,
  • UV Geçirgenlik Ve Koruma Faktörü Testleri,
  • Su Geçirgenlik Testleri şeklindedir.

 

Test Hizmetleri

Azo Boyarmadde Testi

  Azo boyarmaddeler, yapılarında bir ...

Temiz Oda Analiz ve Partikül Ölçümleri

Temiz odalar tanım olarak oda ...

pH Testleri

pH değerleri çözeltilerin asidik ve ...

LVD Alçak Gerilim Direktifi Testleri

Kalitürk Belgelendirme Kuruluşunun ...

Ftalatlar

Ftalatlar plastik ürünlerde/baskılarda ...

Nikel Testi

  Nikel (Nickel), giysiler üzerindeki ...

EMC Elektro Manyetik Uyumluluk Testi

EMC testleri elektromanyetik ...

Hava Mikrobiyolojik Ölçüm Testi

Havadaki mikrobiyolojik organizmalar ...

Çevresel Gürültü Testi

Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel ...

Ağır Metaller Testleri

  Kalitürk, tetkik uzmanlarından oluşan ...

PAH Testi

Genel olarak PAH’ların çevrede ...

Baca Gazı Emisyonu Testi

KALİTÜRK® Sanayi Kaynaklı Hava ...

Azotex Ekolojik Ürün Testleri

İnsanoğlunun hizmetine sunulmuş ilahi ...

GDO Genetiği Değiştirilmiş Organizma Testi

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ...

DMFA Testi

Zararlı maddelerin, ürünler ...

Fiziksel Testler

Kumaşların iplik ve dokuma kalitesine ...

PFOS ve PFOA Testleri

PFOS halı, tekstil ve deri ...

Su Geçirgenlik Testleri

Kalitürk su geçirgenlik testleri ile ...

Kimyasal Testler

  Kalitürk Belgelendirme kuruluşu, ...

Pestisitler

Pestisitler, pamuk gibi doğal bitki ...

PCB Testleri

PCB’lerin kalıcı organik kirletici ...

UV Geçirgenlik ve Koruma Faktörü Testleri

Kalitürk UV geçirkenlik testleri ...

Boyutsal Değişme Testleri

Boyutsal değişim testi tekstil ...

Ürün Testleri

  Ürünlerin dayanım, kullanım ...

Renk Performans Testi

Ürünlerinizin performansını, ...

Diğer Testlerimiz

Alkol Testi  Alerjik Boyar Testi  ...

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık