Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

  Kalitürk Belgelendirme kuruluşu, üretici firmaların talebi doğrultusunda, kimyasal testler de gerçekleştirmektedir. Aşağıda kimyasal test çeşitleri ve kapsamları açıklanmıştır. Profesyonel tetkik ekibimizin ürünlerinizi test edip kalitesini onaylaması sonucu firmanız uygun kalite belgesini almaya hak kazanacaktır.

Kimyasal Test Çeşitleri;

 • Alerjenik Boyar Maddeler    
 • Azo Boyar Maddeler     
 • Yasaklı Azo Boyar Maddeler                       
 • BHT Miktarı Tespiti                 
 • Kanserojen ve Alerjik Dispers Boyar Maddeler    
 • Klorlu Organik Taşıyıcılar        
 • Krom VI+ Tayini    
 • PVC Tayini        
 • Plastik Ürünlerde Kadmiyum Miktarı        
 • Ağır Metaller           
 • Formaldehit Tayini                             
 • Kurşun Miktarı Tespiti                      
 • Nikel Miktarı Tespiti  
 • Organik Kalay Bileşikleri     
 • PCBs Tayini 
 • pH Değeri
 • Fenoller ( PCP,TeCP,OPP ) 
 • Plastik Ürünlerde Fitalat Tayini 
 • Tüm Pestisitler 
 • Alkylphenols (NP, OP)    
 • Alkylphenolethoxylates (NPEO, OPEO)  
 • PFOS/PFOA
 • PAH (polyaromatic hydrocarbons)  
 • DMF (dimethyl fumarate)    
 • Biocide (incl. Triclosan)
 • Bisphenol A
 • Ekolojik Test Paketi
 • DMF
 • DMFA
 • DMFE
 • İsteğe Bağlı Diğer Testler/ Other Tests

Azo/Kanserojen/Alerjen Boyarmaddeler 

  Azo boyarmaddeler, yapılarında bir azo grup (-N=N-) barındıran sentetik boyalardır. Azo boyarmaddeler tekstil ürünlerinin ve deri ürünlerinin boyanmasında yaygın olarak kullanılır. Bazı azo boyarmaddeler, belli koşullar altında kanserojen aromatik aminler üretebilirler. Avrupa’da (EC) No 1907/2006 sayılı REACH Yönetmeliğinin Ek XVII bölümünde, 22 kanserojen aromatik aminin tekstil ve deri ürünlerinde kullanımı yasaklanmıştır. Tekstil endüstrisinde kullanılan bazı diğer boyalar, insanlar üzerinde olumsuz etkisi olan boyalar olarak sınıflandırılmaktadır. 20’nin üzerinde farklı boya alerjen, 9 boya ise kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. Bu boyalar, uzun süre ciltle temas halinde, cilt yoluyla emilebilmektedir.

Formaldehit 

  Formaldehit, çekmeyi önlemek amacıyla kullanılan bir bitirme ajanıdır ve ürüne kırısmasını önleyen ve çabuk kurumasını sağlayan özellikler kazandırır. Formaldehit salınması, mukoz zarının ve solunum yolunun iritasyonuna neden olarak sağlığa zarar verebilir.

Pentaklorofenol (PCP), Tetraklorofenol (TeCP) ve Triklorofenol (TriCP)

  Mantar kaynaklı küfün oluşmasını önlemek için tekstil, deri ve ahsap ürünlerine doğrudan PCP gibi klorlu fenoller uygulanır. PCP çok toksik bir maddedir ve kanser yapıcı bir ajan olarak değerlendirilmektedir.

Pestisitler 

  Pestisitler, pamuk gibi doğal bitki liflerinin islenmesinde böceklerle mücadele amacıyla ve ayrıca saklama sırasında güvelenmeyi önleyici bir araç olarak kullanılır. Herbisitler ise zararlı otların ve yaprakların yok edilmesi amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Bu maddeler lifler tarafından emilebilir ve nihai üründe bulunabilir. Sonraki ıslak isleme prosedürleriyle bu maddelerin çoğu temizlenebilir. Pestisit ve herbisit kalıntıları, hafif şiddetli toksik olarak değerlendirilmektedirler ve bazen cilt tarafından kolaylıkla emilebilmektedirler.

Ağır Metaller 

  Ağır metaller, bazı boyaların ve pigmentlerin yapımında kullanılır. Ayrıca bitkilerin topraktan almaları sonucunda doğal liflerde de bulunabilirler. Metaller tekstil ürünlerine boyama ve bitirme işlemleri yoluyla da bulaşabilir. İnsanlar tarafından emildiğinde, ağır metaller karaciğer veya böbrekler gibi iç organlarda birikme eğilimi gösterir. Yüksek düzeylerde birikim meydana geldiği zaman sağlık üzerindeki etkileri büyük olabilir. Örneğin yüksek düzeylerde kursun, sinir sistemini ciddi şekilde etkileyebilir. Ağır metaller denildiğinde genellikle aşağıdakiler kastedilir: Antimon (Sb) Arsenik (As) Kursun (Pb) Kadmiyum (Cd) Civa (Hg) Bakır (Cu) Krom (Cr) Toplam Krom (Cr) Kobalt (Co) Nikel (Ni) Kadmiyum ve Kursun, kanserojen olarak sınıflandırılmaktadır. Kadmiyum, uzun süredir Avrupa’da yasaklanmıştır. Kursun ise, belli bazı Avrupa yönetmeliklerine ek olarak, ABD’de Tüketici Ürünlerine İliskin Gelistirilmis Yasa'yla da (CPSIA) kısıtlanmıştır.

Krom (VI) 

  Krom (VI), temel olarak kromlu tabaklama uygulandığında deri tabaklama işlemi sırasında oluşan istenmeyen bir yan üründür. Sonraki depolama ve nakliye işlemleri, Krom (VI) düzeyinin yükselmesine neden olabilir. Krom (VI), güçlü bir oksidandır ve kontrol altında tutulması gereken kanserojen bir madde olarak sınıflandırılmaktadır.

Nikel 

  Nikel, giysiler üzerindeki düğme, fermuar ve perçin gibi metal aksesuarlarda kullanılan alaşımlarda bulunur. Bazı insanlar nikele karsı alerjik reaksiyon gösterebilir ve nikel barındıran aksesuarlarla uzun süreli temas halinde ciddi cilt tahrişi ile karsı karsıya kalabilir. (EC) No 1907/2006 sayılı AB REACH Yönetmeliği’nin Ek XVII bölümünde Nikel salınımı kısıtlanmıştır. 

Fitalatlar 

  Fitalatlar, Polivinil Klorürü (PVC) yumuşatmak için en yaygın olarak kullanılan plastikleştiricilerdir. Diğer uygulama alanları Poliüretan (PU) ve baskı mürekkepleridir. Bazı çalışmalar, canlandırılmış ağza alma koşullarında, yumuşatılmış PVC’nin küçük çocuklarda potansiyel olarak tehlikeli etkiler doğurabilecek miktarlarda fitalat salınımına yol açabileceğini göstermiştir. Dünya çapında çeşitli ülkeler, örneğin ABD Tüketici Ürünlerine ilişkin Geliştirilmiş Yasa (CPSIA) ve AB REACH Yönetmeliği aracılığıyla, çocuk bakım ürünlerinde fitalat kullanımına sınırlamalar getirmiştir.

TBT, DBT ve Diğer Kalaylı Organik Bileşikler

  Tekstil endüstrisinde TBT; çorap, ayakkabı ve spor giysilerinde terleme neticesinde ortaya çıkan bakteri degradasyonunu ve buna bağlı hoş olmayan kokuları önlemek için kullanılmaktadır. Bazı kalaylı organik bileşikler PVC ve PU ürünlerinde kullanılabilmektedir. Bu tür bileşiklerin yüksek konsantrasyonları, toksik olarak değerlendirilmektedir. Cilt yoluyla emilebilen bu maddelerin üreme bozukluklarına yol açtığından şüphe edilmektedir. 

Klorlu Organik Taşıyıcılar

  Polyesterin boyanmasında yaygın olarak kullanılan yardımcı maddeler olan klorlu organik bileşenler, merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapabilmekte ve karaciğer ve böbrek yetmezliklerine yol açabilmektedir.

Alev Geciktiriciler 

  Yaygın olarak kullanılan geciktiriciler şunlardır: TRIS, TEPA, 2,3-Dibromopropil Fosfat, Polibromlu Bifeniller (PBB) ve Polibromlu Difenileterler (PBDE). Yüksek dozda alev geciktiriciler ile uzun süreli temas, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, hipotiroidizme, hafıza kaybına ve eklem sertliğine yol açabilmektedir.

pH Değeri 

  İnsan cildi, belirli bir ölçüde asidiktir ve bu, birçok hastalığın gelişmesini önler. pH değerinin nötr (pH 7) veya hafif asidik derecelerde (7’nin altı) olduğu tekstil ürünleri, cilt için zararsızdır. pH değerleri aşırı düzeyde olan kumaşlar, kolaylıkla cilde zarar vererek alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Dimetilfumarat (DMF)

  Dimetilfumarat; basit temas, solunum veya sindirim halinde cilt, gözler, mukoz zarlar ve üst solunum yollarını tahriş edebilen ve zararlı olabilen bir bileşiktir. Madde; deri, mobilya, ayakkabı veya deri aksesuar ürünlerinde saklama veya nakliye sırasında küf oluşumunu önlemek için mantar öldürücü olarak kullanılır ve kurutucu küçük poşetler halinde kullanılabilir. Dmetilfumarat, Avrupa Komisyonu’nun 2009/251/EC sayılı Kararı kapsamında yasaklanmıştır.

Alkilfenoller (AP) ve Alkilfenol Etoksilatlar (APEO)

  Alkilfenoller ve alkilfenol etoksilatlar, tekstil ürünlerinin islenmesinde ıslatıcı ajan olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. (EC) No 1907/2006 sayılı AB REACH Yönetmeliği, Nonilfenol (NP) ve Nonilfenol Etoksilatların (NPEO) salınımını kısıtlamaktadır. NPEO’lar yıllardır deterjan, emulgatör, ıslatma ajanı ve dispersiyon maddesi olarak kullanılmaktadır. NP, NPEO sentezine aracılık yapar. NPEO ve NP, suda yasayan canlılar için çok toksiktir ve suyu kirleten maddeler olarak değerlendirilir. Ayrıca suda yasayan canlıların hormon düzenleme sistemini bozabilir ve östrojenik etkilere yol açabilir. Oktilfenol (OP) ve Oktilfenol Etoksilatlar (OPEO) ise, yaygın olarak ele alınan diğer AP ve APEO’lardır.

Perfluorooktan Sülfonatlar (PFOS)

  PFOS; tekstil ürünlerinde, giyim eşyalarında, halılarda, deri ürünlerinde ve kağıtta gres, yağ ve su geçirmezlik sağlamak için yaygın olarak kullanılır. Biyolojik birikim özelliği çok yüksek olan bu madde toksik olarak değerlendirilmektedir.

Uçucu Organik Bilesikler (VOC) 

  VOC, bir grup uçucu organik çözücüye atıfta bulunur. Bu kimyasal maddeler genellikle boya ve mürekkep preparatlarında, tutkallarda, temizlik maddelerinde, ayakkabı astarlarında vb. kullanılır. Organik niteliklerinden ötürü, bu kimyasal maddelerin güçlü ve belirgin bir kokuları vardır. Benzen gibi bazı VOC’ler kanserojendir. Bazıları ise çok toksiktir ve güçlü tahriş edici özelliklere sahiptir.

Test Hizmetleri

Azo Boyarmadde Testi

  Azo boyarmaddeler, yapılarında bir ...

Temiz Oda Analiz ve Partikül Ölçümleri

Temiz odalar tanım olarak oda ...

pH Testleri

pH değerleri çözeltilerin asidik ve ...

LVD Alçak Gerilim Direktifi Testleri

Kalitürk Belgelendirme Kuruluşunun ...

Ftalatlar

Ftalatlar plastik ürünlerde/baskılarda ...

Nikel Testi

  Nikel (Nickel), giysiler üzerindeki ...

EMC Elektro Manyetik Uyumluluk Testi

EMC testleri elektromanyetik ...

Hava Mikrobiyolojik Ölçüm Testi

Havadaki mikrobiyolojik organizmalar ...

Çevresel Gürültü Testi

Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel ...

Ağır Metaller Testleri

  Kalitürk, tetkik uzmanlarından oluşan ...

PAH Testi

Genel olarak PAH’ların çevrede ...

Baca Gazı Emisyonu Testi

KALİTÜRK® Sanayi Kaynaklı Hava ...

Azotex Ekolojik Ürün Testleri

İnsanoğlunun hizmetine sunulmuş ilahi ...

GDO Genetiği Değiştirilmiş Organizma Testi

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ...

DMFA Testi

Zararlı maddelerin, ürünler ...

Fiziksel Testler

Kumaşların iplik ve dokuma kalitesine ...

PFOS ve PFOA Testleri

PFOS halı, tekstil ve deri ...

Su Geçirgenlik Testleri

Kalitürk su geçirgenlik testleri ile ...

Kimyasal Testler

  Kalitürk Belgelendirme kuruluşu, ...

Pestisitler

Pestisitler, pamuk gibi doğal bitki ...

PCB Testleri

PCB’lerin kalıcı organik kirletici ...

UV Geçirgenlik ve Koruma Faktörü Testleri

Kalitürk UV geçirkenlik testleri ...

Boyutsal Değişme Testleri

Boyutsal değişim testi tekstil ...

Ürün Testleri

  Ürünlerin dayanım, kullanım ...

Renk Performans Testi

Ürünlerinizin performansını, ...

Diğer Testlerimiz

Alkol Testi  Alerjik Boyar Testi  ...

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık