Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Kalite Yönetim Sistemi Otel Kuruluşların Bir kalite yönetim sistemi standardı uygulamaya koymaları gerekmektedir. 

Çevre Yönetim Sistemi

  Kuruluşların hem müşterilerine hem de ekosisteme zarar vermedikleri ve dikkate aldıkları bir çevre politikası oluşturması gerekmektedir.

Hizmetler ve Ofisler

  İşaretler: Milliyetini dikkate almadan tüm turistik tüketicilerin kolayca anlayabileceği ortak simgeler geliştirilmelidir. Sıcak - soğuk su,rahatsız etmeyiniz uyarısı yada telefon santralinin ve resepsiyon iç hat numaraları standartlaştırılmalıdır.

  Rezervasyon: Tüm otellerde ortak kullanılacak bir rezervasyon formunun geliştirilmesi gereklidir.

  Terminoloji: Otel çalışanlarının otele ait durum ve koşulları kolaylıkla algılayabilmesini sağlayabilecek ortak bir terminoloji kabul edilmelidir.

Eğitim

  Tüm çalışanların yabancı dil eğitimleri ve bilgileri konusunda ortak bir düzey sağlanmalıdır.

Güvenlik

  Otellerin güvenlik sistemleri için belirli standardlar oluşturulmalıdır. Özellikle yangın güvenliği için duman dedektörleri ve tavandan su serpiciler gibi temel elemanlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca yangın durumunda çıkışları işaret eden levhaların biçimleri standardize edilmeli ve görünür noktalara konulması sağlanmalıdır.

Voltaj ve Elektrik Fişleri

  Özellikle iş için seyahat eden turistik tüketiciler tarafından önemle vurgulanan bir noktadır.Tüm otellerde bu konuda standardizasyon sağlanmalıdır.

Sağlık

  Otellerde hava ve su kalitesine de standartlar getirilmelidir.

Yiyecek ve İçecek: Gıda Güvenliği Sistemleri ISO 22000, HACCP, BRC gibi kurulmuş olmalı ve uygulama metodları oluşturulmalıdır. Yiyeceklerin İçeceklerin ve çalışanların temizliği mutfak ve restoran malzemelerinin temiz tutulması, Hijyen, Sanitasyon Uygulamaları gereklidir.Ayrıca mutfak ve restoran çalışanlarının ortak bir iş kıyafeti giymeleri sağlanarak genel sağlık kontrollerini yaptırmaları belirli bir standarda bağlanmalıdır.

Güvenlik: Mutfak ve restoran alanında güvenli ve çalışma verimliliğini artıracak bir çalışma ortamının oluşturulmasına ve fiziksel planlamanın gerçekleştirilmesine ilişkin standardlar ortaya konulmalıdır.

Eğitim: Mutfak ve restoran çalışanlarının belirli bir eğitim düzeyinde olmasını ve belirli bir saat eğitim almasını sağlayacak eğitim programlarının oluşturulması ve buna ilişkin standardların belirlenmesi gereklidir.

Satın Alma: Satın alınan malzemelerin kaliteli olmasını sağlayacak standard bir satın alma sürecinin oluşturulması gereklidir.Ayrıca tedarikçilerle ilişkilerin kurulmasında standardlar belirlenmelidir.

Performans ve Ürün Değerlendirme

  Tüm Otel işletmeleri çalışanlarının performanslarının belirlenmesi ve ürün değerleme öntemlerinde belirli bir standarda uygun hareket edilmesi gereklidir.

  Dünya Ticaret Ötgütü, WTO Kalite Destek Komitesi Madrid' te yaptığı 4.toplantısında Turizmde günümüz değişen düzenleyici koşullarında hükümetlerin turizm sektörü üzerindeki yetkilerinin azaltılması ve konaklama işletmeciliğinde görülen çeşitli gönüllü kalite standardlarının ve otel sınıflandırma sistemleri ile ilgili şu kararları kabul etmiştir.

  • Endüstride yer alan bazı kesimlerce,söz konusu sistemlerin devlet ve tarafından oluşturulduğu ve denetlendiği ülkelerde haksız rekabete yol açtığı ve pazara mücadele edildiği iddia edilmektedir,
  • Geleneksel sınıflandırma göstergesi olarak tüketiciler için bir rehber rolü oynamayı devam ettirmektedir,
  • Ama uluslar arası uyumluluktan ve sorumluluktan yoksun olmaları nedeniyle tüketicilerin akıllarını karıştırmaktadırlar,
  • Birçok gelişmekte olan ülke tarafından özellikle de küçük ölçekli işletmeler açısından turist gönderen ülkeler ile uyumluluğu sağlayabilmek için düzenleyici bir önlem olarak talep edilmektedirler.
  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık