Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Cihaz ve ekipman kullanımı kontrol altında tutulur ve enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilir, israftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisi azaltılır, Emisyon izleme ve raporlama için sistem hazırlanır ve uygulanır, Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır. ISO 50001 bizlere sağladığı faydalar.

 • İşletme ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar.
 • Enerji kullanım süresini uzatır.
 • Maliyetin düşürülmesi sağlar.
 • Müşteri beğenisi ve tercihi sağlar.
 • Çevre performansının geliştirir.
 • Yeni enerji kaynaklarına yönlendirir.
 • Çevre duyarlılığını geliştirir.
 • Maliyetlerin azaltılması ile rekabet avantajı sağlar.
 • ISO 9000 / ISO 9001:2008, ISO 14000 / ISO 14001:2004 ve EN 16001ve Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu mümkündür.
 • Enerji kaynaklarının yönetimi konusunda kılavuzluk eder.
 • Emisyon ve sera gazı azaltma stratejilerindeki taahhütleriyle,
 • Tedarik zinciri yoluyla enerji verimliliğinin desteklenmesi için çalışma planı oluşturur.
 • Aynı zamanda Sera gazı Emisyonları (GHG) ile ilişkili yerel yükümlülüklere uyumu da kolaylaştırır.
 • İsraftan kaynaklanan Ölümsüz Çevre etkisi azaltılır.
 • Emisyon izleme ve gaz salınım takibi sağlar.
 • Enerji bilinci İle İlgili olarak toplum içinde bilinçlenme sağlar.
 • Enerji Yönetim Sistemi' nin kuruluşlar için ön görülen faydalar.
 • Enerji politikasının resmiyet kazanması
 • Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş
 • Çevrenin korunması
 • Kaynakların etkin kullanımı
 • Sera gazı emisyonunun azaltılması
 • Mevzuatlara uyumun sağlanması

 

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık