Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması sırasında yerine getirilmesi gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen bu belgenin adına ISO 9001 denir.

ISO 9001 standardı Uluslararası Standard Organizasyonu(ISO) tarafından uluslararası standard olarak yayınlanan ve Avrupa Topluluğu ülkeleri de dâhil olmak üzere birçok ülkede belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslararası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.

Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.

Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Kişilerin Katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.

Proses Yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.

Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.

Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

 

ISO 9001 NE DEĞİLDİR

Kalite ile ilgili bütün problemlere çözüm getirmez.

Neyin yapılacağını söyler ancak nasıl yapılacağını söylemez.

Etkin bir kalite yönetimi sistemi için minimum şartları belirtir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar: ISO 9001 Standardı, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir. Belgelendirmesi yapılan standarttır.

ISO 9000 Nedir Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Nedir Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2008 Nedir ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

 

NEDEN ISO 9001

Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, karlılığın, verimliliğin ve pazar payının artmasını, etkin bir yönetimi, maliyetin azalmasını, çalışanların tatminini, kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, iadelerin azalmasını, müşteri şikâyetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan, ulusal ve uluslar arası düzeyde uygulanan bir yönetim sistemi modeli olduğu için ISO 9001. 

ISO 9001 Belgesi yalnız başına bir pazar avantajı sağlayabilir ancak sağlayacağı bu fayda kısa vadeli olacaktır. ISO 9001 Pazar avantajından daha çok, kuruluşunuza sürekli olacak bir iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandıracaktır. Sadece bu belgenin alınması kusursuz bir kuruluş olduğunuz anlamına gelmemelidir. ISO 9001 Belgeli bir kuruluşta oluşabilecek her problem aslında bir iyileştirme fırsatı olarak görülmelidir. Önemli olanda problemin çözülmesi değil, problemlerin tekrarlanmamasıdır.

 

ISO 9001 Belgesinin Faydaları Nelerdir

ISO 9001 Belgesinin hem kuruluş içerisindeki iş süreçlerinin doğru ve düzenli bir şekilde yürümesi açısından hem de müşteriler açısından pek çok faydası vardır. Bu faydalardan başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

 1. ISO 9001 BELGESİ ile rekabet şansınızı artırırsınız,
 2. Firmanın yönetim standardını oluşturur ve kurumsallaşmasını sağlar,
 3. Firmanın verimliliğini ve karlılığını artırır,
 4. Müşteri odaklı bir yaklaşım benimsenir,
 5. ISO 9001 BELGESİ ile müşterilerin beklentileri daha iyi anlaşılır ve onlarla aynı dilden konşulur,
 6. Ürün/hizmet sunumunda müşteri beklentilerini karşılayan tutarlı bir yapı sergilenir,
 7. Müşteriye sunduğu hizmet kalitesiyle pazar payınızı genişletmenizi sağlar,
 8. Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmanızı sağlar,
 9. Kuruluş içerisinde yapılan işler kişilerden bağımsız hale gelir,
 10. Sistemli bir yönetim yaklaşımı benimsenir,
 11. ISO 9001 BELGESİ ile iş süreçleri daha etkin hale gelir,
 12. Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi sağlanır,
 13. İşlerin ilk seferde doğru şekilde yapılması amaçlanır,
 14. Hatalardan ve kalitesiz işlerden kaynaklanan maliyetler azaltılır,
 15. Hata kaynaklarına ulaşabilmek için gereken hafıza sağlanır,
 16. Hataların gelişme fırsatı olarak algılanmasına yardımcı olur,
 17. ISO 9001 BELGESİ ile kurum içerisinde kalıcı bilgiler oluşturulur,
 18. Verilere dayalı gerçekçi karar verme yeteneği geliştirilir,
 19. Firma içi iletişim geliştirilir,
 20. Yönetimde liderlik öne çıkarılır,
 21. Çalışanları katılıma teşvik edilir,
 22. İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi sahibi olmasının getirdiği ticari avantajlardan yararlanılır (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bir kuruluşun iş süreçlerinde ciddi bazı değişikliklerin yapılmasını gerektirir. Bu da, doğal olarak, firma için ek mali yük anlamına gelebilir. Ancak iso 9001 kalite yönetim sistemi uygulandıktan sonra elde edeceğiniz sonuçlar bu gayrete değecektir.

 

ISO 9001'in iç yararları nelerdir

 • Yönetimin etkinliği,
 • Olumlu kültürel değişim,
 • Kalite bilincinin oluşması,
 • Daha iyi bir dokümantasyon,
 • Sistematikleşmek,
 • Standardizasyon ve tutarlılık,
 • Etkinlik ve üretkenlik artışı,
 • Maliyetlerin azaltılması Iso 9001'in iç yararları arasında sayılabilmektedir.

 

ISO 9001'in dış yararları nelerdir

 • Kuruluşun imajının güçlenmesi,
 • Müşteri memnuniyeti,
 • Müşteri artışı,
 • Rekabet gücünün artması
 • Daha iyi tedarikçi ilişkileri Iso 9001'in dış yararları arasında sayılabilir.

 

ISO NEDİR

1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization)Uluslararası Standard Organizasyonudur.

ISO 135 Ülkeden ulusal standart kuruluşlarının katılımıyla, uluslararası ticareti arttırmak, tedarikçi ve müşteri arasındaki güveni oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık