Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi' ni uygulayan şirketlerin yöneticileri ile yapılan görüşmeler, ISO 9001'in yönetici-çalışan ilişkilerini geliştirdiğini, kalite bilincini arttırdığını, verimlilik ve üretkenliği arttırdığını ortaya koymaktadır. ISO 9001; iç tetkik, yönetimin gözden geçirmesi ve düzeltici/önleyici faaliyet şartları ile bir sürekli iyileştirme mekanizması sağlar.

Özetlemek gerekirse, ISO 9001'in faydalarını aşağıda yer almaktadır.

Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.

Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.

İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır.

Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.

Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.

Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir.

Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.

Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar.

Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar.

Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.

Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.

Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.

Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.

Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.

Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.

Firmanızın amansız rekabet fırtınasında ayakta kalabilmesi, ilerleyebilmesi, uluslararası arenada söz sahibi olabilmesi için, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi zorunluluk halini almıştır. Bugün için İngilizce nasıl ki uluslararası ticaret lisanı haline gelmişse, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi de her alanda ortak bir yönetim modeli olmuştur.

ISO 9001:2008 Uygulamanın Faydaları;

 • ISO 9001:2008 İle rekabet şansını artırmak,
 • ISO 9001:2008 ile firmanın yönetim standardını oluşturarak kurumsallaşmak,
 • ISO 9001:2008 İle Verimliliği ve karlılığı artırmak,
 • ISO 9001:2008 İle Müşteri odaklı yaklaşımı benimsemek,
 • ISO 9001:2008 İle Müşterilerin beklentilerini daha iyi anlamak ve onlarla aynı dili konuşmak,
 • ISO 9001:2008 İle Ürün/hizmet sunumunda müşteri beklentilerini karşılayan tutarlı bir yapı sergilemek,
 • ISO 9001:2008 İle Müşteriye sunduğu hizmet kalitesiyle pazar payını genişletmek,
 • ISO 9001:2008 İle Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmak,
 • ISO 9001:2008 İle Kuruluş içinde yapılan işleri kişilerden bağımsızlaştırmak,
 • ISO 9001:2008 İle Sistem yaklaşımı getirmek,
 • ISO 9001:2008 İle İş süreçlerini etkinleştirmek,
 • ISO 9001:2008 İle girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
 • ISO 9001:2008 İle İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını kolaylaştırmak,
 • ISO 9001:2008 İle Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetleri ve azaltmak,
 • ISO 9001:2008 İle Hata kaynaklarına ulaşabilmek için gereken hafızayı sağlamak,
 • ISO 9001:2008 İle Hataların gelişme fırsatı olarak algılanmasına yardımcı olmak,
 • ISO 9001:2008 İle Kurum içi kalıcı bilgi oluşturmak,
 • ISO 9001:2008 İle Verilere dayalı gerçekçi karar verme yeteneğini artırmak,
 • ISO 9001:2008 İle Firma içi iletişimi geliştirmek,
 • ISO 9001:2008 İle Yönetimde liderliği öne çıkarmak,
 • ISO 9001:2008 İle Çalışanları katılıma teşvik etmek
 • ISO 9001:2008 İle İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)

ISO 9001'in sağladığı yararlar aşağıda yer almaktadır.

 1. Kalitede süreklilik 
 2. Çalışanların kalite bilincinin oluşmasını sağlar
 3. Hata oranlarında ürünlerin geri dönüşlerinde azalma sağlar
 4. Yönetim kontrolünün ve organizasyonunun toplam etkililiğin iyileştirilmesi 
 5. Daha iyi ürün tasarımı yapılmasını sağlar
 6. Hurda/yeniden işleme ve müşteri şikayetlerinde azalma 
 7. İş ortamında stresin azalması 
 8. Şirket imaj ve itibarının iyileştirilmesi 
 9. Ticaret alanında daha iyi rekabet olanağı 
 10. Müşterinin güven duygusu 
 11. Yüksek verim 
 12. Çağdaş bir çalışma ortamı 
 13. Çalışanlarda yüksek motivasyon 
 14. Minimum maliyet 
 15. Maksimum güvence 
 16. Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
 17. İşletme organizasyonunda standartlaşma sağlar
 18. Bütün faaliyetlerin kayıtlarının tutulmasını sağlar (dökümantasyon-arşiv düzeni)
 19. Faaliyet verileri istatistiksel ölçümlerde ve analizlerde kullanılabilir.

 

ISO 9001 Dış Yararları;

 • Kuruluşun imajının güçlenmesi,
 • Müşteri memnuniyeti,
 • Müşteri artışı,
 • Rekabet gücünün artması
 • Daha iyi tedarikçi ilişkileri

 

ISO 9001 İç Yararları;

 • Yönetimin etkinliği
 • Olumlu kültürel değişim
 • Kalite bilincinin oluşması
 • Daha iyi bir dokümantasyon
 • Sistemmatikleşmek
 • Standardizasyon ve tutarlılık
 • Etkinlik ve üretkenlik artışı
 • Maliyetlerin azaltılması
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

 

ISO 9001 kalite yönetim sisteminin sağladığı faydalar;

 • Yasal Şartlara Uyum
 • Kurumsal Yapı
 • İzlenebilirlik
 • Şeffaflık
 • Verimlilik
 • Sürekli İyileşme
 • Bilinçli Çalışan
 • Müşteri Odaklı
 • Verilere Dayalı Kararlar
 • Geniş İzleme
 • Maliyetleri Düşürür
 • Hatalar azalır
 • Kişilere bağımlılık kalkar

ISO 9001’ in Faydaları;

 • Tüm Dünyada Kalite Standartları Konusunda Aynı Dili Konuşmanızı Sağlar.
 • Ulusal Ve Uluslar Arası Düzeyde Kabul Edilebilmeyi Kolaylaştırır.
 • Kurumsallaşma Yolunda Başlangıç Noktasıdır.
 • Kuruluşun Pazar Payının Artmasını Sağlar.
 • Kuruluşun Daha İyi Ve Daha Kolay Yönetilmesini Sağlar.
 • Yönetimin Etkinliği Artar.
 • Sektörde Prestijin Arttırılmasını Sağlar.
 • Kuruluşun İmajını Geliştirmesini Sağlar.
 • Üretilen Ürün Ve Hizmetin Satışını Kolaylaştırır.
 • Müşterilerdeki Güven Duygusunu Arttırır.
 • Kuruluşun Rekabet Gücünü Arttırır.
 • Kuruluşun Özgüvenini Arttırır.
 • Karlılığı ve Verimliliği Arttırır.
 • Maliyetleri Azaltır.
 • Müşteri İhtiyaç Ve Beklentilerinin Daha İyi Algılanmasını Ve Memnuniyetinin Artmasını Sağlar.
 • Müşteri Artışını Sağlar.
 • Müşteri Şikayetlerinde Azalma Sağlar.
 • Kalitesizlikten Kaynaklanan Kayıpları Azaltır.
 • Tüm Faaliyetlerde Geniş Bir İzlenebilirlik Ve Kontrol Sağlar.
 • Firmaları Kişiye Bağımlı Olmaktan Çıkarıp Kuruluşta Bir Sistem Kurulmasını Sağlar.
 • Sürekli İyileştirme Sağlar.
 • Kuruluş İçindeki İletişimi Kuvvetlendirir.
 • Çalışanların Da Sisteme Katılımını Sağlar.

 

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık