Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

TPE nezdinde patent, faydalı model itiraz ve itiraza savunma işlemleri başvurunun ilanından itibaren üç ay içinde, menfaati olan her kişi veya kurum, faydalı model belgesi verilmesi için yapılan başvuruya gerekçe göstererek itirazda bulunabilir. İtirazda faydalı model belgesi verilmesi için gerekli şartların yerine getirilmediği, yenilik niteliğinin olmadığı veya tarifnamenin buluş konusunu uygulayacak yeterlikte açık ve tam olmadığı ileri sürülür. Yapılan yazılı itiraza, itirazı kanıtlayan yazılı deliller eklenir. İtirazlar, itiraz süresi sonunda Enstitü tarafından başvuru sahibine bildirilir.

KALİTÜRK® tarafından yapılacak bülten izlemeleri neticesinde benzer olduğu tespit edilen patent ve faydalı model başvuruları uzmanlarımızı bildirilir ve gerek görüldüğü taktirde onay alınarak itiraz işlemi yapılmaya başlar. Yayınlanan başvurulara ve araştırmalara yapılacak itirazlar öncesi müvekkilin varsa daha önce aldığı faydalı model veya patent ile kıyaslama yapılarak istemler bölümü detaylı incelenir. Eğer haksız rekabet yaratacak derecede bir benzerlik söz konusu ise gerekli bilgi ve belgelerin temini ile patent uzmanları nezaretinde itiraz dosyaları hazırlanarak itiraz işlemi yapılır.

Üç aylık itiraz süresinin sonunda TPE yapılan itirazları başvuru sahibine bildirir ve bildirim tarihinden itibaren üç aylık bir süre tanır. Bu süre içinde başvuru sahibi; görüşünü destekleyecek gerekçelerle bir cevap iletebilir. başvurunun istemlerini değiştirebilir TPE’den itirazı dikkate almadan belgeyi vermesini talep edebilir. Faydalı Model Belgesi verilmesi yada reddedilmesi kararı itiraz yoksa, itiraz için tanınan süre (yayından sonra üç ay) sona erdiğinde ya da itiraz varsa, başvuru sahibi itiraza cevap verdiğinde ya da istemlerini değiştirdiğinde ya da başvuru sahibinin itirazlara cevap vermesi için tanınan süre (yapılan itirazların tebliğinden sonra üç ay) sona erdiğinde faydalı model belgesi verilip verilmeyeceğine karar verilir ve bu karar başvuru sahibine bildirilir. Faydalı Model Belgesi verildiğini bildirmesiyle, başvuru sahibinden belge düzenleme ücretini ödemesi talep edilir. Ücretin ödenmesi için süre belge kararının bildirim tarihinden itibaren üç aydır, İlgili ücret ödendiğinde Faydalı Model için belge kararı verildiği Bültende yayınlanır.

“Belirtilen ücretin zamanında ödenmemesi durumunda Faydalı Model başvurusu için belge hazırlanmaz ve başvuru geri çekilmiş kabul edilir.”

Bir diğer konu ise gelen itirazlara ve ihtarlara karşı verilecek görüş ve savunma içerikli dosyalardır. Bunlar da yine aynı hassasiyetle değerlendirilir ve dava aşamasına gidiliyormuş gibi gerekli savunmalar yapılır.

 

Faydalı Model Belgesi verildikten sonra itiraz edilebilinirmi ?

Faydalı Model Belgesinin Verilmesinden Sonra Yapılan İtirazlar Bir Faydalı Model başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler bu belgeye karşı şekli şartları, yerine getirmediği gerekçesini öne sürerek itirazda bulunabilirler. Bu itirazların incelenmesinin sonucunda, belirtilen gerekli prosedür aşamalarından birinin uygulanmadığı veya TPE’nin önemli prosedür aşamalarından birini atladığı tespit edilirse, TPE belirtilen eksikliği giderir. Bu düzeltmenin faydalı model başvurusuna belge verilmesiyle ilgili işlemlerin geçersizliği gibi bir etkisi vardır. Bu durumda eksikliğin yapıldığı yere kadar geriye dönülerek, işlemler yeniden yapılır.

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık