Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Faydalı Model Tescili ile yeni bir buluşun kullanım haklarına sahip olmanın en kısa süren yoludur. Rakiplerinize karşı rekabet avantajı sağlamanın önemli bir yolu Faydalı Model, Türkiye’de veya dünyada yeni olan, sanayi ye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. 

 

Faydalı model tescil belgesi buluşçunun emeğine, parasına ve harcadığı zamana ödül olarak verilir. Faydalı model tescili taklitçilerin buluşa sahip çıkmasını engeller ve patentin sahibini buluş üzerindeki hukuki haklarını korur. Patent, buluş sahibine icat ettiği ürünü belirli bir süre üretme, satma ve tasarrufta bulunma gibi ayrıcalıklar getiren resmi bir belgedir.

Türk Patent Enstitüsü'ne yapılacak faydalı model başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler aşağıda yer almaktadır;

Başvuru sahibi veya sahipleri ile ilgili bilgiler (Adı,soyadı,uyruğu, posta kodu, telefon numarası, fax numarası, ülkesi)

Rüçhan hakkı talep ediliyorsa,ilk başvuruya ait bilgiler (Rüçhan ülkesi,tarihi ve numarası)

Buluş başlığı: Buluşu kısa bir şekilde tanımlar ve marka niteliğindeki terimleri kapsamaz. Tercihen 2-7 sözcükten oluşur.

Buluş sahibi ile ilgili bilgiler (Adı,soyadı,uyruğu,adresi)

Tarifname: Buluş konusunu en iyi şekilde eksiksiz olarak açıklayan bir metin olmalıdır. Buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve yeterli yazılır. Buluşun ilgili olduğu teknik konuyu belirler. Buluşun anlaşılması için benzerleri ayrıntılı olarak verilir ve korunması istenen yeni buluş ile diğerlerinin farklarını karşılaştırma yapmayı sağlayacak şekilde açıklanır.

Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler: Buluşun hangi teknik problemleri çözümünü amaçladığı açıklanır. 

Resimlerin açıklanması: Var ise resimlerin her birinin kısa tanımı yapılır, resimlerde yer alan parçaların tümünün numaraları ve tanımları açıklanmasının gerekmektedir.

Buluşun açıklaması: Var ise resimlerden yararlanarak buluş açıklanır. Bu kısımda buluş hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ayrıntılı olarak açıklanır. Buluşun getirdiği yenilik ve avantajlar ifade edilir ve konu hakkında bilgili bir kişi tarafından buluşun uygunlanması mümkün hale gelecek şekilde tüm ayrıntılara yer verilir.

Buluşun sanayiye uygulanma biçimi hakkında bilgi verilir.

 

Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler: Başvuru bir veya birden fazla istemi içerebilir. İstemler buluşun özü göz önünde tutularak buluş özelliklerini ve ayrıntılı belirtecek sayıda yazılır.

Tarifnamede,istem veya istemlerde atıf yapılan resimler: Buluş konusu makine, cihaz, ürün veya yöntemin tarifname'de açıklanması resimleri gerektiriyorsa, resimler aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir.

Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilir.

Resimler yazılı kısım içermez, istisnai olarak ve kaçınılmaz olduğunda su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti gibi tek bir sözcük yada sözcükler; elektrik devreleri ve blok şemaları ya da akış şeması diyagramları durumunda da anlaşılmayı sağlamak açısından gerekli olan birkaç sözcük içerebilir.

Şekiller ile önemli kısım ve parçalar tarifnamede anlatım sırasın göre numaralandırılır.

Resimler, sabit siyah, yeterince yoğun ve koyu, muntazam biçimde yapılır ve renk kullanılmaz. Aynı resim sayfası birkaç şekil içerebilir.

Özet: Sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder. Tarifname, talepler ve eğer varsa resimlerde bulunan özelliklerin özüdür. Buluşu en iyi karakterize eden bölümdür.

 

Patent Faydalı Model Olarak Neler Tescil Edilemez Aşağıda Bilginize Sunulmuştur ;

 • Bilimsel Teoriler, Matematik Formülleri, Keşifler
 • Ticari faaliyetlere ilişkin olarak yapılan planlar ve kurallar,
 • Edebiyat ve Sanat eserleri, Bilime dair buluş niteliğinde olmayan eserler
 • Bilgisayar yazılımları,
 • Bilgi Derlemeleri ve Teknik yönü bulunmayan usuller.
 • Cerrahi usulleri veya tedavi usulleri (bu usullerin herhangi birinde kullanılan üretim usulleri için yapılacak başvurular istisnadır)
 • Konu olarak kamu düzenine ve ahlaka aykırı buluşlar
 • Bitki veya hayvan yetiştirme usulleri
 • Bitki veya hayvan yetiştirme usulleri sonucunda elde edilen kimyasallar

KALİTÜRK® uzman kadrosu ile başvuru öncesi araştırma ve analizler, başvuru dosyasını (özet, tarifname, istemler, teknik resimler) başvuruya uygun hale getirilmesi, ve başvuru sürecini profesyonel şekilde yönetmektedir.

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık