Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

  KALİTÜRK® sertifikasyon kuruluşu, kuruluşun Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir sertifikasyon (belgelendirme) denetimi yapar. Bu denetim sonucunda sertifikasyon kuruluşu, kurulmuş olan Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sisteminin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemini belgelendirir. Kuruluşun Bilgi Teknolojileri için Kalite Yönetim Sistemini belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar.

  ISO 20000 Sertifikasyonu Kimlere Verilir; ISO 20000 Standardı, dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun Bilişim Teknolojileri (BT) hizmetlerine dayanan büyük küçük tüm kuruluşlar için geçerlidir. Bu standart özellikle Bilişim Teknolojileri (BT)  bölümleri gibi iç Bilişim Teknolojileri (BT)  hizmeti sağlayıcıları ve Bilişim Teknolojileri (BT)  taşeron kurumları gibi dış Bilişim Teknolojileri (BT)  hizmeti sağlayıcıları için uygundur.

  ISO 20000 Standardı; Dış Kaynak Kullanımı, Telekomünikasyon, Finans ve Kamu sektörleri, Call Center Hizmet Sağlayıcıları v.b. gibi bazı önde gelen Bilişim Teknolojileri (BT)  bağımlı sektörlerde uygulanmaya ve tercih edilmeye başlamıştır.

  ISO 20000 belgesi özel olarak Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi için hazırlanmış ve dünya çapında kullanılmaya başlanan ilk standarttır. ISO 20000 belgesi müşterilere daha etkin hizmet verilmesinin sağlanması için entegre edilmiş bir yönetim süreci seti tarifidir.

  ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi standardı, kuruluşun iç ve dış müşterilerine yönelik verdiği bilişim hizmetlerini bir yönetim sistemi modeli ile yönetmesi ve geliştirmesini hedefleyen bir yönetim sistemidir.

  Diğer ISO standartlarında olduğu gibi, sürekli gelişim, liderlik, çalışanların katılımı, tedarikçilerin yönetimi gibi toplam kalite yönetimi prensiplerini içinde barındırır.

  Bu sertifikasyon için KALİTÜRK® müşteri temsilcisine müracaat edip, sertifika talebinde bulunabilirsiniz. Denetçi ekibimiz sizlere daha fazla teknik ve bilgi desteği verecektir.

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık