Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Bir uluslararası da yerel başvuru gibi başvuruda birden fazla tasarım bulunabilir. Başvuru kapsamında yer alan, tasarımın uygulanacağı ürünlerin Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırmasına (Locarno Sınıflandırması) göre aynı sınıfta olması gereklidir.

Çoklu başvuru, tek bir başvuru ile birden çok tasarım için koruma talep edilmesidir.

Tasarımların çoklu başvuruya konu olabilmesi İçin ürünlerin;

  • Aynı alt-sınıfa ait olması veya
  • Aynı set/takıma ait olması veya
  • Bileşik bir ürünün parçaları olması veya
  • Birden çok nesnenin ya da sunuşun bir arada algılanabilen bir bileşimi oluşturması

gerekmektedir.

Birden fazla tasarımın tescili için çoklu başvuru adı altında tek bir başvuru yapılabilir. Süslemeler ve desen tasarımları hariç olmak üzere tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürünlerin çoklu başvuruya konu olabilmeleri için bu ürünlerin Locarno Sınıflandırma  Sistemi’ne göre aynı sınıf ve alt-sınıfa ait olması veya tasarlanan ürünlerin aynı set/takıma ait olmaları veya bileşik bir ürünün parçaları olmaları veya birden çok nesnenin yada sunuşun bir 

arada algılanabilen bir birleşimini oluşturmaları gerekmektedir.

.Desen ve süslemeler bir çok çeşit ürünün yüzeylerine, bu ürünlerin 3 boyutlu şekil ve hatlarını etkilemeden uygulanabilen, eklenilebilir ve dekoratif amaçlı unsurlardır. Aynı desen tasarımları çok farklı sınıflarda yer alan ürünlere uygulanabilir. Bu sebeple süslemeler ve desen tasarımları, tasarımın uygulandığı ürün dikkate alınmaksızın Enstitü tarafından tek bir sınıfta değerlendirilir ve koruma tüm sınıfları kapsar.24 Desen tasarımlarına ait başvurularda desenin ürüne uygulanmış halini gösterir görsel anlatımlar ek resim olarak alınabilecektir. 

Çoklu bir başvuru kapsamında, çoklu başvuruya uygun olma şartı ile en fazla kaç ayrı tasarıma yer verilebileceğine dair hukuki bir sınır mevcut değildir. Bununla birlikte çoklu bir başvuruda ayrı altsınıfta yer alan ürünlerden müteşekkil birden fazla set/takım yer alamaz. 

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık