Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Günlük hayatımızı kolaylaştıran her türlü ürün veya ürün parçaları, estetik duygularımıza hitap eden desenler, süslemeler endüstriyel tasarımdır. KALİTÜRK® Ürünlerinizin görselliğini kopyalayıp korsan imalatçılar ve emeğiniz üzerinden para kazanan firmaları engellemek için tasarımlarınızı tescili için sizlere yardımcı olmaktadır. Şirketimiz emeğinizin karşılığını almanız için Endüstriyel Tasarımlarınızı Tescil Başvurusunda bulunarak sizlere yardımcı olmaktadır. Türkiye’de alınan tasarım tescil belgesi ile sağlanan koruma yalnızca Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Eğer Türkiye’de sahip olduğunuz tescili, yurtdışında da kullanıyorsanız ve korunmasını istiyorsanız ayrıca yurtdışında da tescil edilmesi gerekliliği söz konusudur.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Başvuru Süreci;

Endüstriyel Tasarım, estetik unsurların ön planda olduğu, şekiller verilmek suretiyle tasarlanmış ürünleri tanımlamaktadır. KHK ile sağlanan tasarım koruması, tescil yolu ile verilen belgeyle yapılır. Tasarımların tescili için yetkili merci Türk Patent Enstitüsü’dür. Yurt içinden ve yurt dışından yapılacak tüm başvurular Türk Patent Enstitüsü’ne veya onun yetkili kıldığı makama yapılır. Bir tasarımın tescili için, 554 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğe ekli örneğe göre hazırlanan tasarım başvurusu dilekçesi ile Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır.

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM SÜREÇLERİ

 • Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır;
 • Şekilsel İnceleme; Başvuru için gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir. ( 1 ay)
 • Endüstriyel tasarım sicile kayıt ve yenileme; Endüstriyel tasarım tescil başvuruları Endüstriyel tasarım siciline kaydedilmesi ve ilgili ilk resmi Endüstriyel Tasarımlar bülteninde yayınlanmasıdır. ( 15 gün- 1 ay)
 • Tescile İtiraz; Yayınlanan tasarımlara, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ya da hak sahipliğine dayanarak ilan tarihinden itibaren altı ay içinde Enstitü nezdinde itiraz edilmesidir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile, yenilik ve ayırt edicilik vasfına sahip olup olmadığı sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. ( 6 ay )
 • Belgelendirme; 6 aylık yasal itiraz süresi içerisinde endüstriyel tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması ya da yapılan itirazın reddedilmesi tasarım tescil belgesinin hazırlanmasıdır. ( 1-2 ay)

 

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir tasarım tescil başvurusu, başvuru aşamasında “yenilik” ve “ ayırt edici nitelik ” kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır. Endüstriyel tasarım tescil sistemi, itiraza dayalı incelemesiz bir sistemdir.

Endüstriyel Tasarım Başvurusu İçin

 • Başvuru sahibinin kimlik ve adres bilgilerini içeren “Başvuru formunun” doldurulması,
 • Endüstriyel tasarıma ilişkin görsel anlatımların verilmesi,
 • Vekil var ise vekaletnamenin verilmesi, (Noter onayı gerektirmez)
 • Başvuru ve yayın ücretinin ödenmesi,
 • Gerekmektedir.

 

Görsel anlatımlar en az 8x8 cm büyüklüğünde fotoğraf veya teknik resim kaidelerine uygun olarak çizilmiş görüntüleri kapsar.

Endüstriyel tasarım başvurusu yapıldıktan sonra, şekli açıdan incelenen endüstriyel tasarım başvuruları bir eksiklik olmaması halinde kesinlik kazanır ve Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteninde yayınlanır.

Yayınlanan başvuru için üçüncü kişiler altı ay içerisinde itirazda bulunabilir. İtiraz gelmemesi halinde başvuru kesinleşir. Her hangi bir itirazın olması halinde bu durum başvuru sahibine bildirilir ve görüşü beklenir. Görüş alındıktan sonra Enstitü tarafından karara bağlanır. Ya başvuru reddedilir. Yada tescilin devamına kakar verilir.

 

Endüstriyel tasarım tescili ne tür haklar sağlar

 1. Endüstriyel tasarım tescil belgesi, sahibine her türlü hukuki ve cezai dava açma yetkisini sağlamaktadır.
 2. Taklit ürüne veya ürünü üreten araçlara el konulması, el konulan araçların mülkiyetinin hak sahibine verilmesi, hak sahibinin uğradığı maddi zararların tazmini, mahkeme kararlarının basın yoluyla açıklanabilmesi gibi imkânlar tasarım hak sahibine verilmiştir.

 

Endüstriyel tasarımınız taklit ediliyorsa ne yapmak gerekir

Tescilli tasarımın taklidi durumunda 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 30 bin TL üzerinde para cezaları mevcuttur. Ayrıca taklit ürünler için hukuk ve ceza davaları açarak uğranılan maddi ve manevi zararlar tazmin ettirilir.

 

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık