Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Endüstriyel tasarım süreçleri çok titizlikle takip edilmesi gereken konudur, başvurunun noksanlıklarının giderilmesi ve zaman kaybının önlenmesi gerekmektedir, zaman çok önemlidir sizde bu konuda hem fikirseniz, KALİTÜRK® uzmanları ile sanatınızı tecil ettirebilirsiniz.

Endüstriyel Tasarım, endüstride üretilen, nihai kullanıcıya yönelik ürünlerin, işlevsellik, hedef kitlenin beğenisine ve kullanıcının ihtiyaçlarına uygunluk gibi ölçütleri gözeterek fikren geliştirilmesi ve üretime uygun yeni bir ürün olarak projelendirilmesidir. Endüstriyel tasarım, endüstriyel yöntemlerle üretilen nesnelerin insanla ilişkisini kurmaya yönelik bir meslektir. Endüstriyel tasarım, bir nesnenin dekoratif veya estetik bütünüdür.

Endüstriyel yöntemler, geniş anlamıyla pazarda bir alıcı kitlesini hedeflediği için çok sayıda üretilmesi gereken ürünlerin  malzeme, işlem sayısı ve işçilik gibi giderlerinin optimize edilerek ekonomisinin sağlanmasını amaçlar. Tasarımcı bu yöntemleri bilir ve endüstriyel ortamın diğer elemanlarıyla (mühendisler, işletmeciler) bu yöntemlerin dilini kullanarak iletişim kurar.

"Tasarım", bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü, ifade eder. 

"Ürün", bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere,endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimlerini, grafik semboller ve tipografik karakterleri, 

Şu halde kanun tarafından ürün olarak tanımlanabilen maddi her türlü nesne üzerinde görsel anlamda ortaya konulan değişiklik ve yaratımlar endüstriyel tasarım olarak kabul edilip korunabilir. 

Endüstriyel tasarım korumasında ürünün işlevi dikkate alınmaz. Aynı işleve sahip ürünler üzerinde görsel anlamda yapılan değişikliklerin endüstriyel tasarım olarak tescili mümkündür. Örneğin ayakkabı binlerce yıldan beri insanlar tarafından değişik adlar altında da olsa kullanılmaktadır. Endüstriyel tasarım tescili ile korunan ayağa koruyucu bir giysi giydirme fikri değil, ayağa giyilen nesnenin özgün şeklinin korunmasıdır. Yine bir mobilya tasarımında korunan fikrin kendisi değil, nesne üzerinde yapılan özgün değişikliktir. Yine bir kumaş üzerinde yer alan bir gül figürü, kumaş üzerine konulan herhangi bir gül şekli fikrini değil, bizzat tasarımcı tarafından tasarlanan özgün şekli koruma amacı taşımaktadır. Farklı şekilde tasarlanmış ve koruma altına alınmış yüzlerce gül tasarımı söz konusu olabilir. Fikirlerin endüstriyel tasarım yoluyla korunması söz konusu değildir. Endüstriyel tasarımdan söz etmek için mutlaka somut, beş duyuyla ve özellikle gözle algılanabilen bir görsel unsurun bulunması şarttır.

Bir tasarımın tescil edilebilmesi için bazı şartları taşıması gerekir. 

Yenilik: Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise, o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.

Ayırt Edici Nitelik: Ayırt edici kavramı, bir şeye özgün nitelikleri, özellikleri belirtmek için kullanılır. Bir endüstriyel tasarımın tüketici üzerinde bıraktığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın aynı tüketicide bıraktığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık oluşuyorsa o tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenebilir.

Ürün veya Ürün Parçası: Üründen bağımsız olan bir tasarım koruma altına alınmaz. Tescile konu olan tasarımın bir ürün veya parçasına uygulanmış olması gerekir. Bunlar Kanun'da; nesne, bileşik sistem veya bu sistemin parçaları, set,ambalajlar, birden çok nesne veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, semboller ve tipografik karakterler olarak ifade edilmektedir.

İnsan duyuları ile algılanabilen görünüm: Tasarım, genellikle ürünün görünümü ile ilgili bir özellik olduğundan, başta görme duyusu ile algılanabilmesinin tüketicilerin beş duyusu ile de algılanabilecek farklılıklara sahip olabilir. 

 

Tasarım Nedir

Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün olarak tanımlanmaktadır. Endüstriyel Tasarım Tesciliyle; ürünlerin dış görünüşleri koruma altına alınabilmektedir. Endüstriyel Tasarımlar Kanunuyla (554 Sayılı KHK) sadece tescilli tasarımlar korunmaktadır. Tescilsiz tasarımlar Türk Ticaret Kanunun Haksız Rekabet hükümlerine göre ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna göre korunmaktadır.

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık