Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

  Firma ISO 14001 standardı şartlarına uygun olarak bir Çevre Yönetim Sistemi kurar ve bağımsız ve akredite bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu tarafından kurulan Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) denetlenir. Denetimden başarılı ile geçilirse firmanın Çevre Yönetim Sistemi belgelendirilir. Belgelendirme süresi 3 yıldır ve sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu tarafından her yıl ara denetimler ile firma denetlenir.

  ISO 9001 belgesinde olduğu gibi ıso 14001 belgesinin alınmasında öncelikle bir eğitim ve danışmanlık firması ile çalışılması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken danışmanlık firmasının sektörünüzle ilgili yasal mevzuatlara hakim olması ve çevre mühendisi bulundurması gerekir. ISO 14001 danışmanlık ve eğitim firması ile birlikte öncelikle ISO 14001 çevre standardı yorumlanır daha sonra sistematik bir şeklide biz ne yapıyoruz hangi faaliyetlerimiz çevreyi etkiliyor burada da şu soru aklımıza gelebilir çevre deyince neyi anlayacağız. Evet çevre deyince hava su toprak bitki canlı gibi varlıkları anlayacağız çevrenin kirletilmesinde maksat ise gürültü, estetik, çevrenin doğasını değiştiren etkenler örnek havanın kalitesi (hava kirliliği) toprağın kalitesi (toprak kirliliği) suyun kalitesi vs gibi etkenlerdir.

  ISO sertifikasyon süreci pek çok firma için sıkıntılı bir dönem anlamına gelir çünkü standartların firmanın gerekliliklerine uygun ve eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesi iso standartlarını uygulama konusunda tecrübe sahibi olmayan kişiler için oldukça yorucu bir süreçtir. Başarısızlıkla sonuçlanan her iso denetimi firma için hem zaman kaybı hem de ek mali yükümlülükler demektir. Bu süreci en hızlı ve kolay şekilde atlatmanız için bir ISO uzmanına ihtiyaç duyarsınız.

  İşte KALİTÜRK burada devreye giriyor. ISO standartları konusunda derin bilgi birikimi ve tecrübemizle ihtiyaç duyduğunuz kalite yönetim sistemini firmanıza uygulayarak ISO belgenizi zahmetsizce elde etmenizi sağlıyoruz. Zaman geçirmeden bizimle bağlantı kurun!

ISO 14001 BELGESİ NE KADAR SÜREDE ALINIR?  

 ISO 14001 standardı tüm sektörlere uygulanabilir. Bir ürüne özgü bir standart değil. bir sistem standardı olduğu için ISO 14001 Standardının alınması

 • Firmanın iç dinamiklerine,
 • Yasal gereklere,
 • Müşteri isteklerine ve zorlamalarına,
 • Standart gereklerinin tam anlaşılmasına,
 • Standarda özgün eğitimlerin tamamlanıp tüm sistemde yaygınlaştırılmasına,
 • Yetkin personel ve ekip yapısına,
 • Etkin proje yönetimine ve proje liderine,
 • Hazırlanan dokümantasyonun etkinliğine,
 • Üst Yönetimin Yakın ilgisine bağlı olarak değişmektedir. 
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık