Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

  Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası işletmelerde tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

ISO 14001'in Faydaları

 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uyumun sağlanması
 • Çevre etki değerlendirme ve kontrolünün sağlanması 
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması
 • Müşterilerin çevresel etkiler yönüyle güveninin ve sadakatinin sağlanması 
 • Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması
 • Çevreye saygılı bir kuruluş imajının oluşturulması
 • Atıkların değerlendirilmesinin sağlanması 
 • Potansiyel tehlike noktalarının belirlenmesi suretiyle, kaza vb. olayların azaltılmasının sağlanması
 • Temiz, sağlıklı ve çevreye karşı duyarlı bir işletme yapısına geçilmesi 
 • Kontrollü atık dönüştürme, özenli hammadde seçimi, enerji ve su kaynaklarının daha iyi korunmasının sağlanması 
 • Çözüm bulma, temizleme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali yüklerinden azaltılması 
 • İşyerlerinin kalitesinin, işçi moralitesinin ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi 
 • Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlarda yeni iş fırsatlarının yaratılması
 • Tüm Dünyada Kalite Standartları Konusunda Aynı Dili Konuşmanızı Sağlar.
 • Ulusal Ve Uluslar Arası Düzeyde Kabul Edilebilmeyi Kolaylaştırır.
 • Kuruluşun Pazar Payının Artmasını Sağlar.
 • Sektörde Prestijin Arttırılmasını Sağlar.
 • Kuruluşun İmajını Geliştirilmesini Sağlar.
 • Müşterilerdeki Güven Duygusunu Arttırır.
 • Karlılığı ve Verimliliği Arttırır.
 • Maliyetleri Azaltır.
 • Kuruluş Faaliyetlerinin Çevreye Olan Etkisi Ve Çevre Riskleri Belirlenerek Kontrol Edilebilir Ve Bu Sayede Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlar Azaltılır.
 • Çevresel Performansın Arttırılması Sağlanır.
 • Çevre Etkilerinden Kaynaklanan Maliyetler Düşer.
 • Çevre İle İlgili Yasal, Mevzuat Şartlarına Uyum Sağlanır.
 • Çevreye Bırakılan Atıklar Azalır.
 • Tüketicinin Çevre İle İlgili Beklentilerine Cevap Verilir Ve Bilinçli Tüketicilere Erişebilme Ve Onları Kazanma Şansı Artar.
 • Çalışanlarda Çevre Bilinci Artar.
 • Çevreye Zarar Vermeyen Bir Kuruluşta Çalışmak, Çalışanları Motive Eder.
 • Ulusal mevzuatlara uyumun artırılmasını sağlamak
 • Uluslararası rekabette avantaj sağlamak
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
 • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltır.
 • Uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırmak.
 • Çalışanlarda çevre bilinci artmasını sağlamak.
 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık