Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

  Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu (flora), hayvan topluluğu (fauna) ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunun arasındaki ilişkiye "çevre" denilmektedir. nsanın içinde bulunduğu ve birlikte yaşadığı bu çevrenin, gelişen teknoloji ve sanayi sonucunda giderek yok olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Artan dünya nüfusu, teknolojinin baş döndürücü gelişim ve ilerleme hızı, yaşam alanlarındaki daralma, doğal çevrenin tahribatı, gürültü, hatalı uygulamalar, bilgi eksikliği ve eklenebilecek birçok nedenle çevre kirliliği, son yıllarda insan yaşamını ve yaşam kalitesini tehdit eden en önemli sorunlardan birisidir.

ISO 14001'in bölümleri:

 • Genel gereksinimler,
 • Çevre politikası,
 • Planlama,
 • Uygulama ve Operasyon,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyet ve
 • Yönetimin gözden geçirmesi'dir.

ISO 14000 serisi diğer çevresel standardlarla uyumludur, TC 207 ISO komitesi tarafından geliştirilmiştir. Bu seri aşagıdaki standardlardan oluşur:

 • ISO 14004 Çevre Yönetim Sistemleri - Temel Sistemler ve Destekleyici Teknikler Hakkında El Kitabı;
 • ISO 14010 Çevresel Tetkik İçin El Kitabı - Genel Çevresel Tetkik Prensipleri; 
 • ISO 14011 Çevresel Tetkik İçin El Kitabı - Tetkik Prosedürleri - Çevre Yönetim Sistemlerinin Tetkiki; 
 • ISO 14012 Çevresel Tetkik İçin El Kitabı - Çevre Tetkikçileri İçin Yeterlilik Kriterleri.

Sonuç olarak

ISO 14001 Standardı, çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için oluşturulmuş bir standarttır.

ISO 14001 uygulamaları, genel olarak mevzuat yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir.

ISO 14001, bir ürün standardı değildir, ne üretildiği ile değil nasıl üretildiği ile ilgilenir.

Sektör ve ölçek gözetmeksizin her işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı bir yönetim sistemidir.

TS EN ISO 14000 Serisi Standartları

ISO 14000 standart serisi, birçok standart içermektedir. Bu standartlar içerisinde en önemlileri ve bilinenleri

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu
 • ISO 14004 Çevre Yönetimi - Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Teknikler İçin Genel Kılavuz
 • ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler
 • ISO 14031 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirmesi-Kılavuz
 • ISO 14040 Çevre Yönetimi - Hayat Boyu Değerlendirme Genel Prensipler ve Uygulamalar
 • ISO 19011 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz

ISO 14000 nedir ? ISO 14001 nedir ? Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

  Çevre Yönetimi`nin uygulanması ve sürekliliğin sağlanması için gerekli; Organize olmuş bir yönetim yapısı, Sorumlulukların belirlenmesi,  Yöntemleri belirlenmesi, Uygulamalar ve neticeler, İsletmeler ve Kaynaklar bir bütündür.

ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Standart ailesinin;

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Şartlar ve Kullanım Kılavuzu

TS EN ISO 14031 Çevre Yönetimi- Çevre Performans Değerlendirilmesi- Kılavuz

TS EN ISO 14040 Çevre yönetimi – Hayat boyu değerlendirme – İlkeler ve çerçeve

TS EN ISO 14044 Çevre yönetimi – Hayat boyu değerlendirme – Gerekler ve kılavuz

TS ISO 14004 Çevre yönetim sistemleri – Prensipler, sistemler ve destekleyici tekniklere dair genel kılavuz

TS ISO 14050 Çevre Yönetimi – Terimler ve Tarifler gibi standartları vardır.

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık