Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

  Kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiş bir gerçektir. Bu gerçek göz önüne alınarak hazırlanan ISO 14001, çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemdir. ISO 14001 standardı, çevre ile ilgili risk ve fırsatların daha verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluştururken, sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararı da en aza indirgeyip, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır. 

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDEN GEREKLİDİR

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi etkin bir çevre yönetim sistemi, firmanın çevresel etkilerinin minimize edildiğinin ve sürekli iyileştirmesi ile çevreyi koruyarak kalkınmaya katkıda bulunabildiğinin en önemli araçlardan birisi olduğu için, 
 • Tüm dünyada geçerli olan bir belge ve müşteriler tarafından talep edildiği için,
 • ISO 14001; ISO 9001,TS 16949 gibi diğer Kalite yönetim sistemlerinin temel bir alt yapısı olduğu için,
 • Firmanın çalışanlarına ve çevreye duyduğu saygı ve sosyal sorumluluğun bir göstergesi olduğu için,
 • Kalıcı gelişme ile doğal kaynakların akılcı kullanımı ve atıkların çevre kirlenmesini azalmasını sağladığı için, 
 • Yasal mevzuatlar gereği olarak zorlayıcı bir standart olduğu için,
 • Devlet ihalelerinde ihale şartı olarak zorunlu olan bir belge olduğu için,
 • Firma için ulusal ve uluslararası bir prestij sağladığı için,
 • Firmanın iş hacminin büyümesini sağladığı için,
 • Çalışanlara motivasyon ve geniş tabanlı katılımı sağladığı için gereklidir.

ISO 14001 Çevre yönetim sistemi aşağıdakileri gerçekleştirmek isteyen tüm organizasyonlar için gereklidir:

 • Bir çevre yönetim sistemi uygulamak, devamlılığını sağlamak ve geliştirmek
 • Üretim sürecinde çevreye karşı yükümlülüklerinin gerçekleştirildiğinden emin olmak
 • Çevresel atıkların etkili bir şekilde arıtıldığından ve kötü çevresel etkilerin bertaraf  edildiğinden emin olmak
 • Çevre konusundaki kanun ve düzenlemelerle uyum sağlamak
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık