Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Buluş yeni bir fikir veya projeyle yaşamdaki bir probleme çözüm bulunması da diyebiliriz. Bir buluş için öncelikle problemi tespit etmek ve problemle ilgili çözüm fikirleri, projeleri geliştirmek gerekir. İcat daha önce bilinmeyen ve kullanılmayan bir şeyin insan çabasıyla geliştirilerek daha verimli ve güzel hale getirilmesidir; keşif ise daha önce olmasına rağmen bilinmeyen, görünmeyen bir şeyin fark edilmesi öğrenilmesidir. İnsanların düşüncesiyle ve fikirleriyle ortaya çıkardıkları Buluş ve İcatlar her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Bu yeni ürün belirli bir insan gereksinimini karşılama çabası sonucunda, mucidin bir işi daha çabuk ya da daha verimli yapma isteği sonucunda, hatta bazen rastlantıyla ortaya çıkabilir. 

Buluş ve İcat; tarım da dahil, sanayinin her hangi bir dalında üretilebilir ve/veya kullanılabilir nitelikte olan her türlü spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Yani kısaca, ilk defa yaratılan yeni bir keşfe buluş ve/veya icat denilir.

Patent Nedir; buluş (icat) sahibinin spesifik bir soruna çözüm getiren söz konusu ürününü/usulünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma, kendi izni ile ürettirme (lisans verme) ve ithal etme hakkına sahip olmasıdır.

Bu hakkın buluş ve icat sahibine ait olduğunu gösteren belge nedir; Buluş ve icat konusu ürün/usul üzerinde buluş sahibinin tekel hakkı olduğunu gösteren resmi belge "Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi" dir.

Buluş ya da icat, daha önce bulunmayan bir şeyin insan çabasıyla geliştirilmesidir. İcatların çoğu daha önce var olan teknolojilerin yeni ve benzersiz biçimde bir araya getirilmesinin sonucudur. Bu yeni ürün belirli bir insan gereksinimini karşılama çabası sonucunda, mucidin bir işi daha çabuk ya da daha verimli yapma isteği sonucunda, hatta bazen rastlantıyla ortaya çıkabilir. Bireysel çalışmanın sonucu olabileceği gibi, ekip çalışmasıyla da gerçekleştirilmiş olabilir. Zaman zaman icatların, dünyanın farklı kesimlerinde aynı sıralarda, ama birbirlerinden bağımsız olarak ortaya çıktıkları da görülür

Buluş ve icat İçin Patent Yönetmeliği Nedir; sınai mülkiyet hakları içerisinde Patent ve Faydalı Model, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de yer alan bir hak sahipliği ve koruma sistemi olup, buluş (icat) sahiplerine devlet tarafından tescil edilerek verilen patent ve faydalı model belgesi sonucu, buluş (icat) sahiplerinin izni olmadan buluş konusu ürününü/usulü başkalarının üretmesini, kullanmasını ve/veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermesidir. Bu Süreler Nedir; Bu haklar buluş (icat) konusu patentte (incelemeli patent; 20, incelemesiz patent; 7 yıl), buluş konusu faydalı model de ise 10 yıldır.

 

Bir Buluşun Patent Verilerek Korunabilmesi İçin Gereken Özellikler :

Yenilik; başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir. 

Tekniğin bilinen durumunun aşılması; konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı nitelik anlamındadır. 

Sanayiye uygulanabilirlik; buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir. 

 

Buluş ve İcat Tescil Yönetmeliği Nedir; buluş konusu patent ve faydalı model, 551 sayılı "Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" de birlikte değerlendirilir. Her ikisi arasındaki fark yönetmelikte ayrıca belirtilmiştir.

 

Belirtilen Buluşlar Patent Verilerek Korunmaz:

 1. Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
 2. Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

 

Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar Nelerdir

 • Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için patent kapsamı dışında kalır ve bunlar için koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.
 • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
 • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
 • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
 • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
 • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

 

Buluşların Patent İle Korunmasının Amacı

 • Zihni yaratmanın tanınması,
 • Buluş faaliyetinin özendirilmesi,
 • Buluş sahibinin ödüllendirilmesi,
 • Araştırma geliştirme sonuçlarının açıklanarak, teknik bilginin yaygınlaştırılması.
 • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik yöntemleri, zihni faaliyet ile ilgili ticari, mali ve ekonomik konular, şans oyunları, edebiyat ve sanat eserleri, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı buluşlar gibi konular Patent koruması dışında kalmaktadır.
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık