Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Patent çeşitleri arasında yer alan incelemeli patent tescili başvurusu ve alınması için izlenen yol. Araştırma raporunun yayınından sonra, üçüncü kişiler, patent verilebilirlik kıstaslarından dolayı itiraz edebilir. Başvuru sahibi, incelenerek patent verilmesini tercih ederek esas inceleme başlatılır. İnceleme raporunun olumlu olması ya da var olan olumsuzlukların giderilmesi halinde incelemeli patente hak kazanılarak 20 yıl geçerli olan incelemeli patent tescili gerçekleşir. İncelemesiz bir patent ise, koruma süresinin bitiminde kadar incelemeli patente dönüşebilirler.

İncelemeli patent başvurusu yapılmasını takiben, TPE tarafından şekli olarak incelenen patent dosyası, herhangi bir şekli eksiklik olmaması durumunda araştırma raporu talebi ve araştırma raporunun hazırlanması sürecine girmektedir. Araştırma raporunun olumlu olması üzerine sistem tercihi incelemeli patent sistemi olarak belirlenmektedir. Buluş türüne göre konu olan ürün ya da gelişmenin haklarını korumak için buluş sahibinin başvurusunun, şekli şartlara uygun olması ve patent verilebilirlik kıstaslarını sağlaması halinde başvuru sahibi araştırma kuruluşunu da seçerek gerekli dosyanı Türk Patent Enstitüsüne sunar.

Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan patent başvuruları, şekli şartlara uygun bulunması ve patent verilebilirlik kriterlerini sağlaması halinde Türk Patent Enstitü, başvuru sahibine, araştırma kuruluşunun seçilmesi, gerekli dokümanların sunulması ve ilgili ücretlerin ödenmesi konulu resmi yazı göndermektedir.

Başvuru sahibinin araştırma kuruluşunu da seçerek gerekli dosyayı Enstitü'ye sunmasının ardından, patent dosyası seçilen araştırma kuruluşuna gönderilir.

Araştırma kuruluşundan gelen rapor başvuru sahibine Enstitü aracılığı ile iletilir ve sistem tercihi sorulur. Raporda her hangi bir olumsuzluk olmaması yada olumsuzluklar varsa başvuru sahibi tarafından değiştirilmesi ile birlikte yeni düzenlenen tarif name ve istemlerle birlikte bu kez aynı veya farklı bir kuruluşa inceleme dosyası Enstitü aracılığıyla inceleme için gönderilir.

İnceleme kuruluşu tarafından gelen İnceleme Raporu sonucunun olumlu olması halinde buluşa İncelemeli Patent verilir. Yine olumsuzluğun giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda ise, başvuru sahibinin 2. ve hatta 3. kez inceleme için revize edilmiş yeni dosyayı yine Enstitü aracılığıyla gönderme hakkı vardır. Olumlu olarak dosyanın düzeltilmesi durumunda inceleme kuruluşunun onayı ile İncelemeli Patent Belgesi verilir.

İncelemeli patent belgesinin alınmasına dek geçen süre; başvuru sahibinin seçeceği araştırma ve inceleme kuruluşunun yoğunluğu ve süreç içinde gelişen durumlara göre değişiklik göstermektedir. Bu süreç içinde Türk Patent Enstitüsü (TPE) 3.şahsın dikkatine, itiraz için 6 aylığına ilan etmektedir. Belgenin verilmesinden sonra, patent verildiğine dair 1 aylık yayın yapılır.

Patent çeşidi olan incelemeli patent tescili hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için Şirketimiz  ulaşarak uzmanlarımızdan danışmalık hizmetleri alabilirsiniz.

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık