Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Patent tescil başvurusu yapılmadan önce, tüm belgeler iyi bir şekilde hazırlanmalıdır. (Tarif name, İstemler ve teknik çizimler) iyi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. KALİTÜRK® uzman kadrosu ile sizlere danışmalık hizmetleri sunmakta olup sizleri bir adım daha ileriye taşımak için fikir ve çözümler üretmektedir. Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.

Başvuru ve Tescil Süreci

Enstitü, özet, tarifname ve istemleri 551 sayılı kararname ve bunun nasıl uygulanacağını gösteren yönetmelik açısından ve sadece şekli yönden inceler. Daha sonra birlikte çalıştığı patent ofisleri (Enstitüleri) aracılığıyla teknolojinin bilinen seviyesi araştırması yaptırır. Yani söz konusu buluşun daha önce var olup olmadığı, bilinip bilinmediği yada bu alanda teknolojinin hangi düzeyde olduğu araştırması yaptırır. Daha sonra buluş enstitü tarafından yayına çıkarılır. Bu prosedür yaklaşık 24-28 ay arasında bir süreye tekabül eder.

 

PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Tarifname Başvuru konusunu açiklayan tarifname.
 • İstem Patentle korunmasi istenen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler.
 • Resim Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler.
 • Özet Patentle korunması istenen buluş hakkında özet .
 • Faaliyet Belgesi Başvuru yapmak isteyen tüzel kişi ise imza sirküleri ve faaliyet belgesi
 • Vekaletname Özel vekaletname.

 

Başvurunun İncelenmesi

İlk inceleme belgelerin tamam olup olmadığı ve şekle uygunluk yönünden yapılır.

Türk Patent Enstitüsü, KHK'nin 43’ncü madde şartlarının yerine getirilmediği veya başvuru ücretinin yedi gün içinde ödenmediği veya İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerden biri ile verilen, tarifname ve istem veya istemlerin Türkçe çevirilerinin bir ay içinde verilmediğini tespit ederse, başvuruyu geri çevirir ve geri çevirme kararını ilgilisine bildirir (KHK m. 53). 

 

Şekle uygunluk yönünden inceleme, başvurusu yapılan buluşun patentle verilemeyecek konulara ait olup olmadığını ve sanayiye uygulanır nitelik taşıyıp taşımadığının araştırılmasıdır. Buluş bu niteliklerden yoksunsa inceleme işlemi durdurulur.

 • Başvuru sahibi üç ay içinde bu karara karşı itiraz edebilir.
 • Başvuru konusunun patent ile korunabilir bir buluş olmadığı kararına itiraz Türk Patent
 • Enstitüsü tarafından geri çevrilirse, başvuru reddedilmiş sayılır. 
 • İnceleme sonunda başvuru tamam ise, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması istenmemişse, bunun istenmesi başvuru sahibine bildirilir (m. 54).
 • Patent başvurusu yapmak belge almak için yeterli midir.

 

Patent başvurusu yapıldıktan sonra, TPE tarafından kayıt edilir. Daha sonra sırasıyla aşağıdakiler yapılır :

 • Şekli şartlar açısından incelenir.
 • Alındı ve şekli şartlara uygunluk bildirilir.
 • 12. ayda yıllık ücret ödenir.
 • En geç 15. ayda araştırma talep edilir.
 • Başvuru 18. ayda yayınlanır.
 • Araştırma raporu düzenlenir ve yayınlanır.
 • İncelemeli/İncelemesiz sistem tercih edilir.
 • İnceleme talep edilir ve TPE tarafından İnceleme Raporu düzenlenir.
 • Patent verilir.
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık