Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Patentin  iki değişik şekilde tescili yapılabilir Patent çeşitlerinden biri olan incelemesiz patent tescili hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için uzmanlarımızda danışmanlık hizmetleri alabilirsiniz. Patent çeşitleri arasında yer alan bir diğer patent çeşidi incelemesiz patent tescili hakkında bilmemiz gerekenler. Yayınlanan bir başvuru ve/veya araştırma raporu ile ilgili olarak üçüncü şahısların itirazları başvuru sahibine bildirilir. Ancak belirlenen sürenin dolmasıyla birlikte, üçüncü kişilerin görüşleri dikkate alınmadan, 7 süreyle geçerli olan İncelemesiz Patent hakkı verilir. İncelemesiz patent sisteminde, patent verilebilirlik şartları açısından esas inceleme yapılmaz. 

Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan patent başvuruları, şekli şartlara uygun bulunması ve patent verilebilirlik kriterlerini sağlaması halinde Türk Patent Enstitü, başvuru sahibine, araştırma kuruluşunun seçilmesi, gerekli dokümanların sunulması ve ilgili ücretlerin ödenmesi konulu resmi yazı göndermektedir. Başvuru sahibinin araştırma kuruluşunu da seçerek gerekli dosyayı Enstitü'ye sunmasının ardından, patent dosyası seçilen araştırma kuruluşuna gönderilir. 

Tescil başvurusu ardından araştırma kuruluşunun gönderdiği rapor başvuru sahibine TPE tarafından iletilirken sistem tercihi öğrenilir, eğer raporda bir sorun yoksa ya da olumsuzluk var ama başvuru sahibi inceleme talep etmiyorsa 7 yıllığına koruma sağlayan incelemesiz patent belgesi verilir. Yapılan başvurunun, şekli şartlara uygun olması ve patent verilebilirlik kıstaslarını sağlaması halinde başvuru sahibi araştırma kuruluşunu da seçerek gerekli dosyanı Türk Patent Enstitüsüne sunar.

İncelemesiz patent süreci, incelemeli patent ile kıyaslandığında daha kısa ve daha az masraflı olmaktadır. Süreç, seçilen kuruluşun yoğunluğuna ve süreç içinde gelişen durumlara göre değişiklik gösterebilir.

Bu süreç içinde TPE 3.şahsın dikkatine, itiraz için 6 aylığına ilan etmektedir. Belgenin verilmesinden sonra, patent verildiğine dair 1 aylık yayın yapılır.

 

İncelemesiz patent incelemeli patente dönüştürülebilir mi

İncelemesiz patentin incelemeli patent dönüştürülebilmesi için başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içerisinde TPE’ye inceleme talebinin iletilmesi gerekmektedir. Bu talep başvuru sahibi veya üçüncü kişiler tarafından yapılabilmektedir. İnceleme talebinin başvuru tarihi itibari ile yedi yıllık süre içerisinde yapılmaması halinde koruma sona ermektedir.

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık