Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Marka devri ile ilgili tüm sorularınızı marka uzmanlarımıza sorabilir ve görüşlerini alabilirsiniz. Devir işlemlerinizin takibi ve kısa sürede tamamlanması konusunda da marka uzmanlarımız sizlere yardımcı olabilirler. Marka başvurusu veya belgesi, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmında üçüncü şahıslara devredilebilir. Marka devir işlemleri için KALİTÜRK® Marka uzmanlarında gerekli bilgi ve desteği alabilirsiniz.

Devir sözleşmesinin yapılmasıyla birlikte marka hakkı devredenin mal varlığından çıkarak devralanın mal varlığına geçer. Devir işlemi hukuki olarak marka başvurusuna da uygulanabilir, ancak tavsiye edilmez. Tescil sürecinde ki herhangi bir olumsuz karar durumunda yeni mülkiyet sahibi hak kaybına uğrayabilir. Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devrini kapsar. Yani işletmesini devreden bir kişi veya kuruluşun ayrıca marka devir işlemlerini yapması gerekmemektedir.

Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şarttır. Marka  tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir. Kısmi olarak devredilen mal ve/veya hizmetler için, kısmi devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal ve/veya hizmetleri içeren yeni marka tescil belgesi ve marka tescil numarası verilir. Marka sahibi, marka tescil belgesindeki (markasındaki) eşyalardan bazılarını veya tamamını üçüncü şahıslara devredebilir. Marka Devir işleminin yapılması için Türk Patent Enstitüsün'de Markalar Siciline kayıt ettirilmelidir.

 

Marka Devir Türk Patent Enstitüsü Gereken Evraklar Şöyledir

 1. Vekaletname
 2. Firma faaliyet belgesi (Devir alan firma için)
 3. Marka Devir harç bedeli
 4. Noter onaylı marka devir sözleşmesi

 

MARKA DEVİR EDİLİR Mİ 

Markalar devir edilebilir. Marka başvurusu veya belgesi, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı yahutta bir kısmında üçüncü şahıslara devredilebilir. Devir sözleşmesi noter huzurunda imzalanmalı ve taraflar noter huzurunda hazır bulunmalıdır. Marka devri markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı üçüncü şahıslara devredilmesidir. Tam veya kısmi devir gerçekleştirilebilir. Devir sözleşmesinde marka tescil numarası, tescil tarihi, devri gerçekleştirilecek sınıflar ve marka açıkça belirtilmelidir. Devir sözleşmesi Türk Patent Enstitüsüne dilekçe ekinde verildiğinde sicil kayıtları değiştirilir. Sözleşmenin geç tesliminde ikinci bir satış veya haciz sorunları ile karşılaşılabilir.

Mahkeme kararının sonucu olan devir hariç markanın devri yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır. Marka siciline kaydedilmeyen devir, üçüncü kişilere marka hakkı olarak ileri sürülemez.

Ayrıca tescilli bir markanın devri sırasında, devredenin aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ve benzer mal veya hizmetler için tescilli başka markaları bulunuyorsa bu markaların da devredilmesi gerekir.

 

Marka Devir İşleri Hizmetlerimiz Aşağıda Yer Almaktadır

 • Devir alınacak markanın üzerinde herhangi bir hak olup olmadığının teespiti ve raporlanması
 • Devir sözleşmesi hazırlanması ve noterde bu devir işlemine gözetmenlik yapılması.
 • Devir işleminin  Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescil kayıt işleminin yapılması.
 • Marka devri ile tescil belgesi düzenlenmesi alınması.

 

Marka Devri İşleminde Gereken Evraklar

 • Noter Aşamasında
 • Devir işlemi yapılacak marka örneği
 • Devir işlemine yetkili şahıs veya temsile yetkili kişiler
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık