Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

KALİTÜRK® Marka tescil ve yenileme işlemlerinizi yapmanızda size yardımcı olur. Aşağıda vermiş olduğumuz bilgiler ışığında bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde istenildiği kadar yenilenebilir. Koruma süresi sona eren marka, sahibinin yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir. Şirketimiz Marka Yenileme işlemlerinde sizlere uzman kadrosu ile danışmalık hizmetleri vermektedir. Marka tescil ve patent Hizmetleri günümüzde çok fazla önem kazanmıştır. Ticarette, pazarlamanın birinci öncelikli konusu olarak yerini almıştır. Özellikle iki ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ürün ve hizmetin pazarlanması için düzenlenen belgeler önemli rol oynamaktadır. 

Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. 

Yenileme süresi mevcut tescilin sona erdiği gün başlar. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık ek süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

Markalardaki yenileme işlemi markaların devamı için şarttır. Kullanılan markanın çalışma alanları genişlemiş ise yenileme işlemi yine yapılmalı ancak genişleyen çalışma alanları için de yeni müracaatlar yapılmalıdır. Önceki markanın yenilenmeyip geçerliliğini yitirmesini beklemek ve yeniden önceki faaliyetleri de içinde alan müracaat yapmak önerilen bir yol değildir.

 

 

Marka Tescil İşlemi Ne Kadar Sürer;

Markaların tescil işleminin süresi için kesin bir bilgi vermek mümkün değildir. Marka başvurusunu takiben evraklar incelenir ve şekli eksiklik bulunmaması duruda başvuru alındı yazısı düzenlenir. Daha sonra sırasıyla ; eşya listesi düzenlenir, marka uzmana gönderilir, uzman kararının olumlu olması durumunda 3. kişilerin itirazına açık olarak ilana çıkan marka 3 ay resmi TPE marka bülteninde yayınlandıktan sonra itiraz bulunmaması durumunda tescil kararı alınır. Toplam süreç ortalama 8-10 ay aralığında tamamlanmaktadır.

 

 

Marka Tescilleri Konusunda Yapılacak İşlemler;

Marka aynısı veya benzeri ile ilgili marka benzerlik araştırması yapılması.

Araştırılan markada; benzer marka ve/veya sınıf yok ise Türk Patent Enstitüsüne kayıtlı vekil aracılığı ile başvuru işlemi yapılması.

Enstitüde yaklaşık 8-9 aylık bir inceleme süresinden sonra bültende yayınına karar verilmektedir.

Bültende yayınına karar verilen marka 3 aylık ilan süresi ile üçüncü kişilerin itirazına açılmaktadır.

Üçüncü kişilerce itiraz olmadığı takdirde markanın tesciline karar verilmekte ve tescil belgesi düzenleme harcının yatırılması talep edilmektedir.

Tescil belgesi düzenleme harcı ve diğer noksanlıklar giderildiğinde yaklaşık 1-3 aylık süre sonunda Marka Tescil Belgesi tarafımıza gönderilmektedir.

 

Yenileme, marka sahibinin veya vekilinin talebi üzerine gerçekleştirilir. Yenileme talebinin kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur

  1. Marka tescil belgesi yenileme işlemi için hazırlanmış hizmet sözleşmesi,
  2. Marka Yenileme harç ve ücreti ödendi belgesinin aslı,
  3. Vekaletname

Her marka için ayrı talep yapılmalıdır.

Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, yenileme talebine ilişkin olarak, başvuru sahibinden gerektiğinde noter tasdikli de dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık