Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

 Marka Lisans İşlemleri yapmakta olan KALİTÜRK® ile lisans işlemleriyle ilgili detaylı bilgi ve danışmalık hizmetleri almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz. 

Lisans, bir markanın kullanım hakkının başkası tarafından alınması anlamını taşır. Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir. Bir markanın kullanım hakkına lisans denir. Markanın lisansı tescil edildiği hizmetlerin veya ürünlerin bir kısmı ya da tamamı için bir başka kişiye lisans yoluyla verilebilir. İnhisarı lisans ve inhisarı olmayan lisans şeklinde iki türü vardır. İnhisarı lisans, lisans veren başkasına lisans veremez, marka üzerindeki hakkını açık tutmadığı sürece kendisi de markayı kullanamaz.

Markada Lisans İki türlüdür

  1. İnhisarı Lisans 
  2. İnhisarı Olmayan Lisans

Marka başvuru ve/veya marka tescili üzerinde tek bir kişi kuruma kullanım hakkı verilmesi inhisar lisans olarak tanımlamaktadır. Marka sahibi marka üzerindeki hakkını açık tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz. Lisans sözleşmesinde aksi karşılaştırılmamışsa inhisarı lisansa sahip olan kişi, üçüncü kişiler tarafından marka sahibinin markadan doğan hakkına tecavüz etmesiyle, marka sahibinin yasalar yoluyla açabileceği davaları kendi adına açabilir. İnhisarı olmayan lisans da ise marka lisans sahiplerinin böyle bir durumda lisans açma hakkına sahip değildirler.

Eğer sözleşmede karşılaştıramamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere veremez. Buna alt lisans veremez de denilebilir.

Marka lisans hakkına sahip kişi, markanın koruma zamanında markasını kullanabilir, markasını her türlü tasarruf edebilir. Marka sahibi uygulamalarına uygunluk dahilinde, lisans alan üreten malın veya yapılan hizmetlerin kalitesini garanti olunacak önlemleri alır. Sözleşme şartlarını lisans alan bu kararları ihlal ederse, tescilli markadan doğan haklarını, lisans alana karşı dava yoluyla ileri sürebilir. Lisans markalar sicile kayıt edilmezse, iyi niyetli diğer kişilere karşı ileri sürülemez.

 

Marka Lisans İşlemleri İçin Gerek Belgeler;

Marka lisans işlemi ile ilgili hazırlanmış hizmet sözleşmesi,

Noterden lisans sözleşmesi,

Faaliyet belgesi aslı,

Marka tescil belgesi aslı,

Harç ve ücreti ödendi belgesinin aslı 

Vekaletname

 

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık