Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

 KALİTÜRK® marka haklarıyla yakın alakalı olan alan adları konusunda da tescil başvurularının yapılması ve marka hakkına ihlal teşkil eden alan adlarının iptali için işlemler konusunda da danışmanlık hizmeti vermektedir. Firmalar maliyeti yüksek olmayan marka tescili işlemi ile doğabilecek bu tür zararların önüne kesin bir şekilde geçebilir. Bu yüzden marka tescili gereklidir. Markanızı tescil ettirmeniz firmanızın geleceğinin teminatı olacaktır.

Marka; bir ürün Ya da hizmeti diğerlerinden ayıran her türlü işaret veya kelime bütünüdür. Marka tescilinde amaç yasa ile belirtilen korumaya sahip olmadır. Türkiye' de marka başvurularının yapıldığı tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü'dür. Türkiye'de bulunan gerçek ve tüzel kişiler tek başlarına ya da Türk Patent Enstitüsü' ne kayıtlı ve yetkili Marka Vekilleri ile başvuruda bulunabilirler. Marka başvurusu özen gösterilmesi gereken, marka örneği ve marka ismi açısından geri dönüşü olmayan bir aşamadır. Yaklaşık 10-12 ayı kapsayan bir sürecin başlangıcı olan bu aşamanın konunun uzmanı yetkili bir vekil vasıtasıyla yürütülmesinde büyük fayda vardır. Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlere verilen addır.

Marka basvurusu Türk Patent Enstitüsü nezdinde gün, saat, dakika ve saniye itibariyle koruma altına alınır. Marka başvurusu yapıldıktan sonra, Türk Patent Enstitüsü tarafından başvuru evraklarının doğruluğu (şekli inceleme) ve markanın herhangi bir benzerinin olup olmadığı incelenir.

Neden Marka Tescil Yaptırmalısınız

 • Tescil için başvurusu yapılmış bir markanın tescil edilmiş olduğu sınıfta yani sektörde (Örnek Mobilya sınıfı) aynısı veya benzeri firma veya kişilerce kullanılamaz.
 • Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka tescil başvurusu yapılmamış marka kanunen size ait değildir.Yasal olarak marka hak talebi ancak Türk Patent Enstitüsü nezdinde gerçekleşebilir.
 • Tse Belgesi başvurularında Marka tescil belgesi talep edilir.
 • .tr uzantılı alan adı başvurularında Marka tescil belgesi istenir.
 • Tarım Bakanlığı üretim izinlerinde Marka tescil belgesi aranır.
 • Fuar katılımlarında katılımcılardan Marka tescil belgesi aranır.
 • Ce belgesi gibi ürün belgelerinde ürünle ilişkilendirilmek üzere Marka tescil belgesi aranır.
 • Marka Tescili ile ürününüze benzer Markaların piyasaya sunulmasına engel olabilirsiniz.
 • Tescil edilen marka, tescil edilen alanda başka bir firma tarafından benzeri veya aynısı kullanılamaz.
 • Marka tescili 10 yıl boyunca korunur.
 • Tescilli Markanızı başka bir firma Ya da kişilere devir edebilir,lisans verebilir,teminat olarak kullandırabilirsiniz.
 • Ticari ünvanlar başka kurumlarda tescil edilmiş olsa bile Marka tescili yoluyla tescil edilmediği sürece koruma altında olmazlar.

 

MARKA TESCİLİ

 

Markalaşmak çok önemli bir süreçtir. Tüketicinize doğru reklam ile ulaşmalı ve her şeyden önce markanızı tescil ettirmelisiniz. 

Tescil ettirdiğiniz markanıza ait kanuni olarak tüm haklar sizindir. İzniniz olmadan kullanılamaz.

Markanızı bir başkasına devredebilirsiniz.

Tescilli markanız miras yolu ile intikal edebilir.

Tescilli markanız rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

Tescilsiz markalar, markaların tescili ve korunması ile ilgili yasaların sağladığı haklardan yararlanamazlar.

 

Marka Tescil Yaptırmazsanız

Marka tescili masraftan başka bir şey değil, ne gibi bir faydası olabilir ki diye düşünebilirsiniz. Eğer bir ürünü ticari olarak kullanmak istiyorsanız mutlaka tescil yaptırmanız gerekiyor. Tescil yaptırmazsanız ne olur? Bu sizin yararınıza mı, yoksa zararınıza mı olur? Bunu da belirtmek isteriz. Aşağıda belirttiğimiz seçenekler gibi bir çok zarar uğrarsınız.

 1. Markanızı aynı sektörde başkaları tarafından tescil edilirse markanızı kullanamazsınız,ürünlerinizi veya hizmetlerinizde markanızı sunamazsınız.
 2. Marka tescil sahibi kişi veya firma talebi üzerine tazminat ödeyebilir ürünlerinize gümrükte dahi olsa el konulabilir.

 

Neler Marka Olamaz

Ülkemizde ki kanunlar ve mevzuatlar doğrultusunda ve buna bağlı uluslar arası kanunlar doğrultusunda bazı işaretler isimler ve şekiller marka olarak kullanılamaz ve tescil edilemez. 

 • Altın Mücevher
 • 80® Limon Kolonyası
 • Dizayn Mobilya
 • Doktor

 

 

Markamı Neden Tescil Ettirmeliyim

556 sayılı KHK sadece tescilli markalara uygulanmaktadır. Tescil edilmemiş ancak bir şekilde kullanılmakta olan markalar koruma kapsamı dışındadır. Bu tür marka olarak kullanılan ibare ve isimler ancak genel hükümler yani Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin hükümlerine göre korunmaktadır. Şu halde tescilli olmayan markaların 556 sayılı KHK 'ya göre marka hakkı sağlaması söz konusu olmayacaktır. Markanın tescil edilmemesi durumunda marka üzerinde gerçek hak sahibi olmayan kimselerin aynı markayı tescil ettirmesi ve gerçek hak sahibinin markayı kullanmasını engelleme hakkı bulunmaktadır.

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık