Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığınca her ay Resmi Marka Bülteninde yayınlanan markalara , marka sahipleri daha önce tescilli markalarına benzediği, eskiye dayalı kullanımları ve buna benzer marka üzerindeki hakları gerekçesiyle itiraz etme hakkına sahiptirler.

Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi, markaları tescil edilebilecek marka kriterleri yönünden 556 Sayılı KHK 7. maddesine göre incelemekte ve bu kriterlere uygun olan markaların Resmi Markalar Bülteninde yayınlanmasına karar vermektedir. Tescilli marka sahiplerinin, markalarını korumak konusunda yapmaları gereken en önemli işlerden biri bu bültenleri takip ederek, markalarının benzerlerinin yayınlanması veya yayınlanan marka üzerindeki herhangi bir hak iddiaları halinde itiraz edip, markalarını korumalarıdır. Ancak az sayıda basılan ve binlerce sayfalık bu marka bültenlerini takip etmek ve benzer markaları tespit etmek firma sahipleri için pratik açıdan zor olacağından, firma sahiplerinin markalarının benzerlerinin tescil edilmesini önlemek için marka vekillerine yıllık takip yetkisi vererek markalarını korumalarını önermekteyiz. Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen marka yayın, marka ret ya da kısmi ret kararlarına itiraz edilebilmektedir.

 

Marka İtiraz Hizmet İçeriği

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığınca Resmi Marka Bülteninde yayınlanan benzer markaya, tescilli marka sahipleri adına süresi içinde itiraz edilmesi işlemidir.

İtiraz içeriğinin şeklen ve hukuken tertibi ve hazırlanması şirketimize aittir.

Yapılacak itirazı destekleyici bulgu, veri ve kanıtların temini müvekkile ait olmakla birlikte bunların destekleyici unsur olarak kullanılıp kullanılamayacağına vekil karar verir.

Yapılacak itirazı destekleyici bilgi ve kanıtlar gizli kalır ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz.

İtiraza taraf olan marka başvuru sahibi şirketimiz müvekkili olması durumunda itirazın yapılması ile ilgili yükümlülük kabul edilmemektedir. Böyle durumlarda itiraz hizmet sözleşmesi yapılmamaktadır.

Ücretlendirme İtiraz için TPE’ ye yatırılan Bültende yayınlanan marka başvurusuna itiraz harcının yanında, itiraz vekillik ücretini kapsar.

 

Marka Karara İtiraz

Türk Patent Enstitüsü tarafından marka tescil işlemleri devam eden markamız için verilmiş marka red kararına marka sahibi tarafından itiraz etme hakkıdır. Marka reddine itiraz için yapılan karara itirazlar nihai karar YİDK (yeniden inceleme Değerlendirme Kurulu) tarafından verilir. YDİK kararlarına itiraz, Türk Patent Enstitü nezninde değil, sınai mülkiyet hakları ile ilgili mahkemelerde dava yoluyla yapılır. Marka itirazı süresi, bültende yayınlanan marka için üç aylık bültende yayınlanma süresidir. Karar itiraz için ise kararın tebliğine iki aylık süredir.

 

Gerekli Evraklar

İtiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak göstereceği dosyalar

  • Enstitü Kararına İtiraz dilekçesi
  • Vekalet name (Noter onaysız)
  • Enstitü Kararına İtiraz harcının ödendiğine dair Banka Dekontu (Aslı)

 

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık